Forretningsområder
Inkasso - fast ejendom

Inddrivelse af fordringer
Hos Kirk Larsen & Ascanius har vi specialiseret os i behandling af realkreditinkasso og inddrivelse af øvrige fordringer med sikkerhed i fast ejendom.

I vores afdeling for Inkasso fast ejendom beskæftiger vi os med inddrivelse af fordringer med sikkerhed i fast ejendom lige fra debitors betalingsmisligholdelse frem til eventuel tvangsrealisation af den faste ejendom.

Vores klienter er fortrinsvist realkreditinstitutter, pengeinstitutter og offentlige myndigheder, med hvem vi i tæt dialog varetager hele inkassoforløbet fra fremsendelse af rykkerskrivelse til gennemførsel af eventuel tvangsauktion.

Tvangsauktion
Måtte inkassoforløbet munde ud i tvangsrealisation af den faste ejendom, har vi stor erfaring i at gennemføre tvangsauktioner.

Vi sørger for indhentelse af relevant materiale omkring ejendommen til brug for udarbejdelse af salgsopstillingen, foretager besigtigelse og fremvisning af ejendommen for liebhavere mv. Ligesom vi gør opmærksom på og forholder os til de eventuelle særlige forhold ved den pågældende ejendom, som har betydning i forbindelse med salg på auktion.

Vores team til behandling af den enkelte tvangsauktionssag sættes ud fra ejendommens beskaffenhed som landbrugsejendom, erhvervsvirksomhed, udlejningsejendom, privat bolig, andelsbolig e.lign. Hele sagsbehandlingen sker med sigte på opnåelse af højst mulige bud på tvangsauktionen til gavn for vore klienter.

Ejendomsadministration
I afdelingen for Inkasso fast ejendom forestår vi endvidere administration af ejendomme for realkredit- og pengeinstitutter. Vi repræsenterer det pågældende realkredit/pengeinstitut på tvangsauktionen, varetager deres interesser og byder på ejendommen i henhold til budinstruks.

Såfremt ejendommen hjemkøbes på tvangsauktionen af realkredit/pengeinstituttet sørger vi efterfølgende for opfyldelse af auktionsvilkårene og administration/drift af ejendommen frem til et efterfølgende salg i fri handel.

Inden ejendommen udbydes til salg i fri handel, gennemgår vi - afhængigt af ejendommens beskaffenhed - de offentlige registrerings- og miljøforhold og sammenholder oplysningerne med en fysisk gennemgang. Alt sammen med henblik på salgsmodning af ejendommen, således at den efterfølgende fremstår bedst muligt i salgsøjemed.    

Berigtigelse af overdragelser
Hvad end den faste ejendom sælges på tvangsauktion eller efterfølgende i fri handel kan vi forestå berigtigelse af overdragelsen, herunder hjemtagelse og tinglysning af digitalt auktionsskøde.

Under berigtigelsen forestår vi endvidere overdragelse af eventuelle ejerpantebreve til køber, meddeler ejerskifte til offentlige myndigheder og forsyningsselskaber samt påser, at flytteopgørelser udarbejdes.  

I forbindelse med berigtigelse af overdragelser af landbrugsejendomme sørger vi endvidere for indhentelse af erklæring om opfyldelse af erhvervelsesbetingelserne i landbrugsloven og bistår køber med særskilt køb og overdragelse af betalingsrettigheder.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.