Forretningsområder
Offentlig ret
Offentlig ret

 

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius yder juridisk rådgivning til kommuner og fælleskommunale virksomheder vedrørende såvel offentligretlige som privatretlige emner. Det kan dreje sig om ansættelsesret og arbejdsmarkedsret, om bistand i kommunalretlige og forvaltningsretlige forhold generelt, ekspropriationssager, miljø- og planlovssager eller om indgåelse af erhvervsmæssige kontrakter, f.eks. i forbindelse med udliciteringer.

Vi rådgiver ligeledes privatpersoner i tvister med offentlige myndigheder.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.