Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
See our opening hours
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
See our opening hours
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
See our opening hours
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
See our opening hours

Inheritance and Administration of Estates of deceased persons

What happens when you lose someone you love ?

In connection with a death the bereaved are left with at a number of questions, such as
 

  • Who shall take care of the funeral?
  • Who reports the death?
  • What can be done when the bank accounts of the deceased are suspended?
  • Are the heirs reliable for the debts of the deceased?
  • Should the heirs handle the administration of the estate themselves or should the heirs retain undivided possession of the estate?
  • How are the assets of the estate transferred to the heirs?
  • Is the estate liable to pay taxes or is the estate tax-exempt?

When you are in mourning it can be difficult to be able to decide on all these questions, and it might also be difficult to understand the consequences.

At Kirk Larsen & Ascanius we can advise on the choice on administration, release of the estate from the probate court, sale of the assets of the estate and distribution of inheritance, the fiscal administration of the estate, distribution of the inheritance according to a will or the Danish Inheritance Act as well as the administration of an insolvent estate.

Furthermore, we can be of assistance in connection with the preparation of various documents including power of attorney in respect of probate and private administration of estate, request for release of the estate, status of the estate, tax return and estate inventory.

15 Jan 2019

Når man er i sorg, kan det være vanskeligt at skulle tage stilling til de praktiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med et dødsfald.

Read more
1 Feb 2015

Ligestillings- og Socialministeriet har sendt en betænkning på gade, der handler om ægtefællers økonomiske forhold, og forslag om en helt ny lov, der får den konsekvens, at ægtefolk, der ønsker et fuldstændigt formuefællesskab, må lave en ægtepagt om dette.

Read more