Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
See our opening hours
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
See our opening hours
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
See our opening hours
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
See our opening hours

Bankruptcies in Agriculture

Kirk Larsen & Ascanius has a highly specialised, commercial approach to insolvency in the agricultural sector. We have handled a very large number of bankruptcies in agriculture over the last 10 years, with a view to continuing operation or winding up. Our cooperation with mortgage credit and financial institutions is close.

Our approach is to secure assets for the chargees. At the same time, we have the experience to efficiently run and/or wind up the farm with a focus on minimising loss.

Bankruptcies in agriculture are very complex and have far-reaching implications. Handling them requires deep insight into all of the farm’s circumstances. 

The complexity of the issues reflects the fact that farming is often big business. Efficient management of the process requires specialists who can achieve the right solutions. The difference we make in this respect is decisive. For example, we specialise in carrying out environmental screening of insolvent agricultural properties. We conduct clear-cut analyses and clarify complex problems relating to mortgages and charges in agriculture.

We can handle continuing operation of all types of agricultural enterprise, including mink and poultry farms etc.

1 Mar 2022

Konkursrådet har den 1. februar 2022 sendt betænkning om nr. 1579 om revision af reglerne om rekonstruktion i høring. Betænkningen indeholder forslag til præciseringer af reglerne i konkurslovens § 12p og § 56 om fortsættelse af og indtræden i gensidigt bebyrdende aftaler ved henholdsvis rekonstruktion og konkurs. Du kan læse mere om de foreslåede ændringer her.

Read more
23 Feb 2022

Konkursrådet har den 1. februar 2022 offentliggjort betænkning nr. 1579 om revision af reglerne om rekonstruktion. Betænkningen handler primært om implementering af EU´s rekonstruktions- og insolvensdirektiv om forebyggende rekonstruktion. Vi har beskrevet de kommende regler nærmere her.

Read more
25 Feb 2021

Vestre Landsret har ved dom afsagt den 24. februar 2021 fastslået, at sikringsakten ved transport i EU-støtte skal anses for sket ved forhåndsdenunciation til Landbrugsstyrelsen og ikke først, når der indsendes støtteansøgning i et givent støtteår.

Read more