Forebyggende foranstaltninger mod Hvidvask

Kirk Larsen & Ascanius er underlagt reglerne i Hvidvask loven vedrørende forbyggende foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

Det betyder, at vi skal foretage en kundekendskabsanalyse og herunder have vores kunders identitet bekræftet enten via Penneo cpr-validering eller i form af kopi af pas eller kørekort.

Vi er forpligtet til at opbevare i 5 år efter, at sagen er afsluttet.

Vi er ifølge reglerne forpligtede til at foretage en indberetning til SØIK, såfremt vi får mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terror.

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY