Beskatning af fast ejendom
Beskatning af fast ejendom

 

Et af virksomhedens specialer er beskatning af fast ejendom, hvor vi arbejder for en lang række institutioner og virksomheder, herunder flere børsnoterede selskaber.

Skattetrykket på fast ejendom har været stigende gennem de senere år. Stigningen skyldes, dels forhøjelser af de offentlige ejendomsvurderinger, dels forhøjelser af de procentsatser, hvorved ejendomsskatterne opkræves. Udviklingen aktualiserer virksomhedernes kontrol med, at der ikke opkræves større skatter end lovgivningen tillader.

Lovgivningen omkring ejendomsskat har hidtil været ubehandlet i teori og praksis. Dette er baggrunden for vores succes med at opdyrke nye emner inden for ejendomsskat, der udløser besparelser hos kunderne. Den største værdi, som arbejdet tilfører kunden, er reduktion af de fremtidige ejendomsskatter, dvs. grundskyld og dækningsafgift. I flere sager har kunden opnået årlige besparelser i millionklassen. Herudover er der i mange situationer mulighed for at opnå tilbagebetaling af ejendomsskatter, der tidligere er opkrævet med urette.

I mange tilfælde er de offentlige ejendomsvurderinger ansat højere end handelsprisen. I disse tilfælde, hjælper vi ejendommens ejere og/eller lejere med at opnå besparelser ved at søge de offentlige vurderinger reduceret. Arbejdet udføres ofte i samarbejde med professionelle erhvervsmæglere.

Nedenfor anføres et udvalg af områder, vi har opdyrket med succes, og hvor vi har opnået besparelser og tilbagebetalinger på vegne af vores kunder:
 

  • Fritage udvalgte ejendomstyper for dækningsafgift, herunder bl.a. kursus- og konference ejendomme, bowlingcentre, fitnesscentre, samt sport- og idrætsanlæg.
  • Fritage udvalgte ejendomstyper for grundskyld.
  • Undtage udvalgte ejendomstyper fra vurdering og beskatning, herunder bl.a. ejendomme på havne.
  • Søge beskatningen af fredede ejendomme reduceret.
  • Rådgivning omkring optimering af ejendomsbeskatningen, eksempelvis via udstykning og opdeling i ejerlejligheder samt tilpasning af benyttelsen.
     

Vi er altid indstillet på at foretage en uforpligtende gennemgang af kundens ejendomme med henblik på at vurdere, om der er forhold, som potentielt kan begrunde en reduktion af ejendomsskatterne. Det er vores erfaring, at dette ofte er tilfældet.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY