Boligrådgivning ved køb
Boligrådgivning ved køb

 

Rådgivningen ved køb af bolig hos Kirk Larsen & Ascanius handler om, at køber får en uvildig rådgivning, der sikrer at forhandlingerne og gennemførelsen af selve bolighandlen forløber uden problemer.

I forbindelse med køb af bolig, d.v.s. parcelhus, ejerlejlighed, anpartslejlighed eller anden boligform samt køb af sommerhus, rådgiver vi om følgende:

Før handlen:

 • Privatøkonomi, d.v.s. opstilling af budget eller gennemgang af allerede opstillede budgetter.
 • Familie- og arveretlige forhold, d.v.s. fortrinsvis spørgsmål om, hvorledes ugifte samlevende bør erhverve fast ejendom.
 • Skatteforhold, herunder specielt spørgsmål om ejerandele i forhold til skattefradragsreglerne.
 • Prisdannelsen på ejendomsmarkedet generelt, herunder de forhold, der påvirker prisdannelsen.
   

Under købsforhandlingerne:

 • Forhandling af købsvilkårene, d.v.s. den direkte kontakt med mægleren i forbindelse med prisforhandling, specielle vilkår m.v.
 • De økonomiske forhold, herunder forhold, der kan påvirke prissætningen på den konkrete ejendom.
 • Ejendommens finansiering, herunder gennemgang af ejendomsmæglerens og andres finansieringsforslag samt rådgivning vedrørende forskellige belåningsformer.
 • De juridiske forhold, herunder byggelovgivning, planlovgivning m.v.
 • Forsikringsforhold, herunder behovet for indsættelse af specielle betingelser om tegning af forsikring.
 • Tilstandsrapporten, elinstallationsrapporten og ejerskifteforsikringstilbuddet, herunder specielt betydningen af købers retsstilling i relation til sælgers ansvarsfraskrivelse.
 • Byggeteknisk rådgivning, herunder hvorvidt der er behov for en selvstændig gennemgang af ejendommen af en af køber antaget bygningssagkyndig.
 • Fortrydelsesret, herunder betydningen af forbehold for advokatens godkendelse.
 • Kurssikring, herunder rådgivning om betydningen af kurssikring eller strakshjemtagelse af realkreditlån.
   

Efter købet:

 • Adkomstberigtigelse, d.v.s. udfærdigelse af digitalt skøde og tinglysning heraf.
 • Gældsovertagelseserklæringer, udfærdigelse og berigtigelse.
 • Refusionsopgørelse, udfærdigelse og ekspedition.
 • Handlen afsluttes med udskrift af tinglyst, retsanmærkningsfrit skøde og frigivelse af deponerede beløb.
   

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY