Bulgarske retsforhold og transaktioner

 

Vi har oparbejdet et særligt rådgivningsspeciale indenfor bulgarske retsforhold og transaktioner. I den forbindelse har vi et tæt samarbejde med udvalgte bulgarske advokat- og forretningsforbindelser, som er et vigtigt element i vores rådgivningsarbejde.

Rådgivningen er derudover styrket af vores unikke rådgiver, der via sin egen udenlandske baggrund og uddannelse har en helt særlig indsigt i andre retssystemer, retskulturer og traditioner – herunder i bulgarske forhold.

Vores rådgivning spænder over samtlige juridiske områder, men igennem de seneste seks år har vi udviklet en stærk specialisering indenfor særligt de erhvervsretlige områder, herunder;
 

 • Selskabsret

  Vi tilbyder rådgivning om stiftelse af selskaber, kapital- og ledelsesstruktur, bestyrelsens sammensætning og ansvar, direktionens beføjelser, omdannelse ved fusion, spaltning og likvidation, udbytte og udfærdigelse af vedtægter og andre stiftelsesdokumenter i øvrigt samt generalforsamlingsprotokollater mv.
   

 • Handel med fast ejendom

  Vores rådgivning omfatter samtlige problemstillinger relateret til handel med fast ejendom såsom; BULSTAT registrering, tinglysning af skøder, planretlige problemstillinger, udarbejdelse af dokumenter med henblik på byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse, ejerlejlighedsopdeling, jordudstykning og matrikulering samt ejendomsadministration, vedligeholdelsesaftaler, udlejningsaftaler og gensalg af ejendomme mv.
   

 • Praktiske emner

  Som led i vores speciale tilbyder vi også assistance i forbindelse med mere praktiske emner, herunder diverse undersøgelser og opsøgende arbejde relateret til vore kunders påtænkte eller igangværende projekter samt bogføring, revision, årsrapporter, løbende registrering af ændringer hos det bulgarske selskabsregister mv.

 

Endelig har vi også god erfaring med førelse af retssager og inkasso i Bulgarien.

Den viden og erfaring vi har opnået er helt særegen, og sikrer vores kunder rådgivning på et meget højt niveau indenfor bulgarske retsforhold og transaktioner.

Kontakt os og få en uforpligtende dialog om mulige rådgivningsopgaver som vedrører Bulgarien og bulgarske retsforhold.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY