Compliance og Risk Management

Hvad er Compliance og Risk Management?

De to discipliner er både som begreb og som discipliner importeret fra angloamerikansk virksomhedskultur og det samme gør sig gældende for de to discipliner.

Compliance betyder i denne sammenhæng at sikre, at virksomheden efterlever eksterne og interne regler.

Størstedelen af virksomhederne tilstræber allerede, i større eller mindre grad, at efterleve gældende regler, da det vil være skadeligt for virksomheden at overtræde disse regler.

Et eksempel på compliance er, at virksomheden indsender sit momsregnskab til tiden.

Risk Management betyder at identificere og begrænse virksomhedens risici, herunder at prioritere indsatsen og definere virksomhedens risikovillighed inden for forskellige områder.

Det mest oplagte eksempel på Risk Management er virksomhedens forsikringer. Virksomheden har – mere eller mindre bevidst - afdækket en risiko (eksempelvis ”risikoen for brand”) og har tegnet en forsikring for at afdække risikoen.   

Er det relevant for min virksomhed?

Det er relevant for alle virksomheder. Faktum er, at alle virksomheder - uanset størrelse - i forvejen gør det. Compliance og Risk Management er i virkeligheden blot metoder til at effektivisere, fokusere og systematisere noget virksomheden gør i forvejen, hvilket skaber merværdi i form af bedre udnyttelse af de anvendte ressourcer og/eller mere effektiv risikobegrænsning.

Compliance og Risk Management har for længst vundet indpas i større danske virksomheder. Der er ingen tvivl om, at disciplinerne i disse år breder sig til mellemstore virksomheder. Det skyldes tiltagende pres fra omverdenen i form af store kunder, myndigheder, lovgivning, skærpede sanktioner samt medier. Desuden er disciplinerne efter finanskrisen blevet en naturlig del af en professionel bestyrelses arbejdsopgaver.

Hvad kan vi bidrage med?

Vi er bevidste om, at Compliance og Risk Management skal tilpasses den enkelte virksomhed, både i forhold til virksomhedens størrelse og formål. Et standard compliance-program tilfører alt andet lige ingen eller meget begrænset værdi til virksomheden.

Vi vil foretage en overordnet juridisk risikoanalyse og komme med forslag til implementering af konkrete compliance programmer inden for eksempelvis konkurrenceret, eksport kontrol, persondata, antikorruption, kontraktstyring eller produktkrav.

Vi kan også foretage såkaldte legal audits, hvor vi bl.a. via stikprøvekontrol foretager undersøgelse af virksomhedens compliance niveau.

Endelig kan vi foretage egentlige kontrolundersøgelser, når der opstår en konkret problemstilling i virksomheden samt bidrage til at fastlægge en strategi for begrænsning af skadevirkninger.

Vi har erfaring fra rådgivning af såvel mellemstore samt store og internationale virksomheder, både som eksterne og interne rådgivere. Via vores internationale netværk er vi i stand til at assistere danske virksomheder, der etablerer sig uden for landets grænser.

Vi står naturligvis til rådighed for en uforpligtende dialog om, hvordan vi kan hjælpe din virksomhed.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY