Dødsbobehandling - Arv og Skifte
Dødsbobehandling - Arv og skifte

 

Hvad sker der, når man mister én, man holder af?

Ved dødsfald opstår der en lang række spørgsmål for de efterladte, herunder

 

  • hvem der skal tage sig af begravelsen,
  • hvem der anmelder dødsfaldet,
  • hvad man skal gøre, når afdødes konto er spærret,
  • om man hæfter for afdødes gæld,
  • om man skal skifte eller sidde i uskiftet bo,
  • hvordan aktiver overdrages til arvingerne og
  • om dødsboet er skattepligtigt eller skattefritaget.

 

Når man er i sorg, kan det være vanskeligt at skulle tage stilling til så mange spørgsmål, og det kan ligeledes være vanskeligt at forstå konsekvenserne heraf.

Hos Kirk Larsen & Ascanius kan vi rådgive dig om valg af skifteform, udlevering af boet fra skifteretten, salg af boets aktiver/arveudlæg, den skattemæssige behandling af boet, rådgivning om fordeling af arven i henhold til testamente eller arvelovens bestemmelser samt eventuel insolvens behandling.

Vi kan ligeledes være behjælpelige med at udfærdige diverse dokumenter, herunder skiftefuldmagter, begæring om boets udlevering, åbningsstatus, selvangivelse og boopgørelse.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY