Kommercielle kontrakter

 

Det er afgørende for en god kontrakt, at den udfærdiges og forhandles på baggrund af en grundlæggende forståelse af virksomheden, herunder virksomhedens forretningsmodel, produkter, strategi og risikovillighed. Vi sætter os ind i og forstår disse forhold. Det er fundamentet for at kunne udfærdige en kontrakt, der matcher virksomhedens behov.

Potentielle investorer, finansieringsinstitutter og professionelle bestyrelser forlanger i dag, at virksomhedens risiko skal være under kontrol og i den forbindelse er virksomhedens kontrakter centrale.
Vi har omfattende erfaring i at skabe overblik over virksomhedens behov og i at udfærdige politikker for virksomhedens udfærdigelse af kontrakter.

Man skal være opmærksom på, at det er essentielt, at de juridiske vilkår drøftes tidligt i et forhandlingsforløb. Desværre ses det, at parterne går ud fra, at ”det juridiske klarer vi til sidst”. Desværre kan det vise sig, at der er for langt i mellem parternes forventninger om, hvem der skal bære en given risiko. Eller det kan ende med, at fordi man har investeret så meget i en forhandling og/eller udvikling af et projekt, så påtager en af parterne sig en risiko, som den pågældende virksomhed i virkeligheden ikke kan bære.

Det er blevet et mantra, navnlig i større virksomheder, at man skal have ”back to back”-aftaler. Det betyder, at hvis virksomhedens marked eksempelvis kræver, at man giver 5 årig ubegrænset driftsgaranti, så skal virksomhedens underleverandører give det samme.  Det er selvfølgelig fornuftigt set fra virksomhedens synsvinkel, men for underleverandøren vil det i mange situationer ikke give mening. Hvis leverandøren sælger et produkt til en megen beskeden værdi (en skrue) til en virksomhed, der anvender produktet i et meget bekosteligt produkt (en vindmølle), kan leverandøren ikke meningsfyldt påtage sig et ubegrænset ansvar for, at en defekt i det beskedne produkt medfører, at det bekostelige produkt fejler. Disse modsatrettede interesserede skal der findes en afbalanceret løsning på – alt andet kan få fatale konsekvenser.

Vi rådgiver bl.a. om

  • Agent- og distributøraftaler
  • Indkøbs- og salgsaftaler
  • Standardbetingelser
  • Rammeaftaler og OEM-aftaler
  • Ejeraftaler
  • Transportaftaler
  • Forskning- og udviklingsaftaler
  • Konsulentaftaler

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY