Konkurrenceret
Konkurrenceret

 

Konkurrenceretten har til formål - som det hedder i konkurrenceloven - at fremme en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere.

Området er genstand for en omfattende offentlig og politisk interesse. Det giver sig bl.a. udslag i løbende ændringer af reglerne på området. Det har desuden den betydning, at virksomheders eventuelle overtrædelser af konkurrencereglerne giver anledning til voldsom - negativ - omtale.

Konkurrencereglerne indeholder 2 forbud, der har stor praktisk betydning, nemlig et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler og et forbud mod misbrug af dominerende stilling. Forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler indebærer bl.a., at det er forbudt at indgå konkurrencebegrænsende aftaler, som eksempelvis aftaler om priser og andre forretningsbetingelser, aftaler der opdeler markeder og aftaler om koordinering af virksomheds adfærd. Forbudet mod misbrug af en dominerende stilling vedrører den situation, at en (eller flere) virksomheder misbruger en dominerende stilling på markedet, som eksempelvis ved påtvingelse af urimelige købs- og salgspriser, herunder bindende videresalgspriser, leveringsnægtelse og prisdiskriminering.

Virksomheder, der overtræder reglerne risikerer at ifalde såvel et strafferetligt som et erstatningsretligt ansvar.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY