Persondataret

Vi oplever en stigende interesse for rådgivning vedrørende persondataret. Der er også god grund til at være på forkant med de gældende regler og den kommende persondataforordning. Efter vores opfattelse er der en generelt øget opmærksomhed på, at persondata behandles korrekt – den øgede opmærksomhed ser vi både hos medarbejdere, kunder og andre samarbejdspartnere. Det betyder, at en saglig og sikkerhedsmæssigt forsvarlig behandling af persondata også er blevet et vigtigt element i virksomhedernes branding.

EU-forordningen om persondata finder anvendelse fra 25. maj 2018. EU-forordningen stiller bl.a. øgede krav til virksomhedernes dokumentation for databehandlingen, og derudover følger der et væsentligt forøget sanktionsniveau.

Vores eksperter i compliance og persondataret tilrettelægger rådgivningen, så den tilpasses og skræddersys til den enkelte virksomhed. For nogle virksomheder kan det være en god ide at få foretaget en compliance audit – altså en generel gennemgang af virksomhedens overholdelse af de gældende og kommende regler. Ofte vil en sådan audit blive fastlagt ud fra en indledende risikovurdering, således at arbejdet står mål med den værdi, det skaber for virksomheden.

Vi rådgiver både private virksomheder og offentlige myndigheder.

Vi tilbyder bl.a. rådgivning om:

 • God databehandlerskik
 • Generelle krav til indsamling, behandling, opbevaring og videregivelse af persondata
 • Behandling af persondata for medarbejdere
 • Behandling af persondata om kunder og andre forretningsforbindelser
 • Behandling af persondata til brug for udsendelse af nyhedsbreve mv.
 • Overførsel af persondata til lande uden for EU
 • Databehandleraftaler
 • IT-sikkerhedspolitikker
 • Vejledninger til medarbejdere der håndterer persondata
 • Persondatapolitikker eller anden orientering til datasubjekter
 • Datasubjekters rettigheder
 • Krav til samtykke
 • Forordningens krav til dokumentation
 • Kortlægning af dataflows
 • Persondatarets audit
 • Dataprotection Officer

 

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY