Plan og Miljøret

Miljøretlige forhold får stadig større betydning for den virkelighed, som virksomheder drives i. Det gælder både ved beslutninger om opstart, afvikling, udvikling og køb & salg af en virksomhed, eller når virksomheden ændrer eller påbegynder nye aktiviteter og anlæg.

 

Kravene til virksomhederne er et ofte omfattende og kompliceret regelsæt, hvor en stadigt stigende del er fastlagt af EU og praksis fra en række klagenævn.

 

Hos Kirk Larsen & Ascanius er vi opdaterede på miljøretten og rådgiver om alle miljøretlige forhold, herunder

 

  • Kommune- og lokalplaner

  • VVM

  • Skove

  • Jordforurening

  • Naturbeskyttelse og habitater

  • m.v.

 

Kontakt os og få en uforpligtende drøftelse af rådgivningsopgaver indenfor miljøområdet.

 

 

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY