Skatter og afgifter
Skatter og afgifter

 

Kirk Larsen & Ascanius yder rådgivning indenfor dansk og international erhvervs- og personbeskatning.

Uanset hvilke tiltag af økonomisk karakter virksomheder foretager, bør de skattemæssige muligheder og risici forudgående belyses. Herved kan dispositionerne tilrettelægges og gennemføres skatteoptimalt, således at ubehagelige overraskelser undgås.

Den selskabsstruktur, som en virksomhed drives under, udløser givne skattemæssige konsekvenser såvel under den løbende drift som ved salg, fusion m.v. De skattemæssige konsekvenser er stærkt påvirkede af den valgte selskabs- og koncernstruktur, hvorfor vi anbefaler, at klienten og vi i samarbejde, med passende mellemrum, overvejer, om den eksisterende struktur er skatteoptimal.

Skat er naturligvis blot ét blandt flere parametre, der influerer på valget mellem alternative modeller. Erfaringen viser imidlertid, at hensynet til de skattemæssige konsekvenser ofte vejer tungt i beslutningsprocessen, hvilket er en naturlig følge af skattens ofte betydelige økonomiske belastning.

Vi besidder stor erfaring i at føre skatte- og afgiftssager ved såvel de administrative myndigheder som ved domstolene.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY