Udbudsret
 
En lang række kontrakter om offentlige myndigheders indkøb af vare- og tjenesteydelser, herunder kontrakter indenfor bygge- og anlægssektoren, kan først indgås efter at have været i offentligt udbud.
 
Udbud skal gennemføres efter EU-s udbudsdirektiver eller (for de mindre kontrakters vedkommende ) efter reglerne i Tilbudsloven.
 
Reglerne er yderst detaljerede og allerede af denne grund også temmeligt komplicerede.
 
En overholdelse af reglerne stiller derfor store krav til de økonomiske aktører, hvad enten de optræder som udbydere eller som tilbudsgivere.
 
Hos KIRK LARSEN & ASCANIUS har vi erfaring med både tilrettelæggelse og gennemførelse af offentlige udbud, herunder
 
  • Udformning af udbudsannoncer
  • Udformning af udbudsbetingelser
  • Opstilling af hensigtsmæssige tildelingskriterier
  • Gennemførelse af forhandling og udfærdigelse af kontrakt
 
Vi har også betydelig erfaring med at bistå tilbudsgivere, dels med hensyn til at udfærdige tilbud , der opfylder de stillede kriterier, dels under efterfølgende forhandlinger med udbyder.
 
Vi fører sager om udbudsret både ved de almindelige domstole og ved Klagenævnet for Udbud.

FOR YDERLIGERE OPLYSNINGER KONTAKT VENLIGST:

Eller udfyld formularen ved at klikke på en af knapperne nedenfor.
  

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY