Birthe Larsen
Juridisk assistent
Birthe Larsen
Forretningsområder
Kontaktinformation
Tel. direkte: 
+45 76 11 54 63
Fax: 
+45 75 45 46 36
E-mail: 
bl@kirklarsen.dk

Baggrund

Arbejdsområder:
Birthe har i mere end 35 år beskæftiget sig med køb og salg af landbrugsejendomme, herunder gennemgang af købsaftale, udfærdigelse af skøde samt berigtigelse af handlen i øvrigt.

På grund af sin mangeårige sagsbehandling, har Birthe kendskab til mange af de juridiske og specielt de praktiske forhold i forbindelse med berigtigelse af en landbrugshandel, herunder opfyldelse af landbrugslovens erhvervelsesbestemmelser, overdragelse af betalingsrettigheder og tinglysning af skøder.

Birthe har håndteret berigtigelsen af meget store udstykningssager samt løst specifikke tinglysningsmæssige udfordringer.

Birthe sætter pris på, at kunne arbejde selvstændigt og løse opgaverne hurtigt med engagement og høj faglighed, og dermed føle glæde og faglig stolthed ved arbejdet.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY