Majken Veloso Klausen
Juridisk assistent
Majken Veloso Klausen
Kontaktinformation
Tel. direkte: 
+45 88 43 45 85
Fax: 
+45 75 45 46 36
E-mail: 
mkl@kirklarsen.dk

Baggrund

Arbejdsområder:
Majken har igennem de seneste 10 år arbejdet med forskellige sagsområder, såsom selskabsret, familieret, dog primært indenfor insolvensret, herunder behandling af landbrugsboer samt beskæftiget sig med nødlidende ejendomme og den dertilhørende ejendomsadministration.

På baggrund heraf har Majken kendskab til mange af de juridiske og praktiske forhold i forbindelse med behandlingen af konkursboer, og sætter stor pris på at kunne yde en god service overfor panthavere, kreditorer og øvrige parter under bobehandlingen.

For Majken er det afgørende at kunne arbejde selvstændigt og løse opgaverne, opnå en høj faglighed, hvorfor hun løbende deltager i relevante kurser for at holde sig ajourført indenfor sagsområdet, og sideløbende igennem de seneste 3 år har taget efteruddannelse som juridisk elitesekretær/paralegal, der udbydes af Danske Advokater.

Samtidigt er omdrejningspunktet for Majken at føle en glæde, engagement og faglig stolthed ved arbejdet i dagligdagen.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY