Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Alexander Enevoldsen
Alexander Enevoldsen

Alexander er advokat og har specialiseret sig inden for Byggeri og Entreprise, hvor han rådgiver kunder om udarbejdelse af entreprisekontrakter og herunder reglerne i AB 18, ABT 18 og ABR 18.

Endvidere rådgiver Alexander om erhvervslejeret.

 

Arbejdsområder

Alexander Enevoldsen er advokat hos Kirk Larsen & Ascanius, hvor han primært arbejder fra vores kontorer i Skjern og Herning.

Til dagligt beskæftiger Alexander sig med rådgivning indenfor erhvervsretlige forhold, herunder bl.a. byggeri/entreprise, fast ejendom samt kontraktindgåelser.

Gennem sit arbejde inden for byggeri/entreprise har han opnået stor teoretisk samt praktisk erfaring, idet han har behandlet sager i både ind- og udland. Han besidder af den grund kendskab til en række entrepriseretlige standarder, herunder AB 92, ABT 93, ABR 89, AB 18, ABT 18 og ABR 18 i Danmark samt NS-standarder i Norge (NS 8405, NS 8407, NS 8415, NS 8417 m.v.).

Alexander har en kommerciel og løsningsorienteret tilgang i sin sagsbehandling med fokus på værdiskabende rådgivning for sine klienter. Han bistår ofte klienter med udarbejdelse af entreprisekontrakter, kontraktforhandlinger samt førelse af rets- og voldgiftssager.

Uddannelsesmæssig baggrund

Alexander er uddannet cand.jur. ved Aarhus Universitet i 2015.

Tidligere ansættelser

Kirk Larsen & Ascanius, april 2017 -
Grakom, august 2015 – marts 2017
Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm, juli 2014 – juli 2015

28. mar. 2023

I tilfælde af mangler ved et byggeri, har entreprenøren en afhjælpningsret og -pligt, hvilket betyder at entreprenøren får adgang til at afhjælpe fejl og mangler konstateret ved eller efter aflevering. I denne artikel kan du læse mere om hovedtrækkene i reglerne for afhjælpningsret og -pligt med udgangspunkt i AB18 og ABT18.

Læs mere
27. feb. 2023

Når priser på byggematerialer stiger, kan det få store konsekvenser for entreprenører og bygherrer. Særligt i disse tider, hvor inflationen har gjort sit indtog i Danmark, er det derfor relevant at overveje, hvilke regler der gælder for retten til at regulere prisen i entrepriseforhold.

Læs mere
26. jan. 2023

I denne nyhedsartikel belyses hovedtrækkene for retten til at opkræve renter i entrepriseforhold, når AB 18 er vedtaget mellem parterne. Til slut er det kort beskrevet hvad retsstillingen er, hvis ingen af AB-vilkårene er vedtaget samt hvis AB Forbruger, ABT 18 eller ABR 18 er vedtaget.

Læs mere
22. mar. 2022

Hvilke reaktionsmuligheder har udlejer, hvis der står flere lejere på en lejekontrakt, og den ene lejer fraflytter? Vi guider dig igennem retstillingen i forbindelse med lejekontrakter med flere lejere, og tilfælde hvor lejemålet huser flere lejere, men der alene fremgår en lejer på lejekontrakten.

Læs mere
16. mar. 2021

Hvornår kan en udlejer gyldigt indgå en tidsbegrænset lejekontrakt? Hvad er retsstillingen, hvis udlejer eller lejer ønsker at komme ud af lejemålet før tid? Spørgsmålene er mange ved tidsbegrænsede lejekontrakter. Læs mere i vores nyhedsbrev her.

Læs mere
2. mar. 2021

Hvad må du som udlejer opkræve ud over huslejen af din lejer? Lejeloven og erhvervslejeloven regulerer, hvilke forbrugsudgifter du må opkræve særskilt betaling for – og hvilke der skal være indeholdt i huslejen.

Læs mere
8. okt. 2020

I langt de fleste entrepriser bliver der udfærdiget byggetegninger til brug for projektet. Spørgsmålet er dog i hvilket omfang, disse er ophavsretligt beskyttet, og hvilken betydning dette har?

Læs mere
24. sep. 2020

I entreprise udfører entreprenøren sædvanligvis sin arbejdsydelse først – og kræver betaling efterfølgende, enten ved delmål, månedsvist eller efter byggeriets afslutning. Skulle bygherre undervejs få betalingsudfordringer, løber entreprenøren her er risiko, idet han har udført sin ydelse – men modtager alligevel ikke (fuld) betaling.

Læs mere
10. sep. 2020

I entreprise er det oftest det billigste tilbud, der får opgaven. Får entreprenøren undervejs betalingsudfordringer eller udfordringer med at levere til aftalt tid eller i aftalt stand, løber bygherre en risiko, idet bygherre – hvis bygherre skal have det færdiggjort eller udbedret – sædvanligvis vil skulle betale en højere pris end det billigste tilbud.

Læs mere
4. aug. 2020

Entreprenøren har i en række tilfælde ret til tidsfristforlængelse. Det er som følge heraf relevant for entreprenøren at være opmærksom på de tilfælde, hvor han tillige er berettiget til erstatning eller godtgørelse som følge af forsinkelsen.

Læs mere
19. maj 2020

Forsinkelser kan give alle parter i en byggeproces alvorlige bekymringer og kan i værste fald resultere i forskellige sanktioner, herunder ophævelse, dagbod og/eller erstatning.

Læs mere
7. apr. 2020

Det er normalt, at man i forbindelse med køb og salg af fast ejendom får indarbejdet et advokatforbehold i købsaftalen. Dog er det ikke alle, der er klar over, hvilken betydning det kan have, når forbeholdet udnyttes.

Læs mere
26. mar. 2020

COVID-19 kan få kritiske følger for byggebranchen, herunder at entreprenørens medarbejdere ikke længere har mulighed for at møde ind som planlagt, at underentreprenører forsinkes, eller at leverancer af byggematerialer ikke modtages rettidigt.

Læs mere

Hvis entreprenørens ydelse ikke præsteres til aftalt tid, foreligger der som udgangspunkt forsinkelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse.

Læs mere
Skriv til Alexander Enevoldsen