Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Bo Ascanius
Bo Ascanius

Bo Ascanius er en erfaren og meget vidende jurist. Han har specialistviden inden for en lang række af juraens discipliner og yder altid konkret rådgivning med klare anbefalinger til vores kunder.

Arbejdsområder

Bo har mange års erfaring som erhvervsadvokat og har således beskæftiget sig med de fleste af de fagområder, der er af betydning, når en erhvervsvirksomhed efterspørger et godt og værdiskabende råd.

For Bo er det vigtigt, at rådgivningen tager højde for alle relevante detaljer, og at den samtidig er så klar og præcis som muligt. Det skal ikke gøres mere kompliceret end nødvendigt.

Bo interesserer sig særligt for:

  • Kontraktret
  • Selskabsret
  • Skatteret
  • Procesret
  • Offentlig ret

Og hans væsentligste arbejdsområder falder inden for:

  • Køb og salg af virksomheder.
  • Rådgivning til havne og havnevirksomheder
  • Omstruktureringer
  • Civile rets- og voldgiftssager

Bo er en erfaren procedør og har ført en lang række sager ved by- og landsretterne samt ved Højesteret. Han fører også voldgiftssager og har i en række tilfælde virket som voldgiftsdommer.

Bo har publiceret artikler om skatteretlige og formueretlige emner i diverse fagtidsskrifter.

Han er bl.a. medlem af Deutsch-Nordische Juristenvereinigung e.V og Højesteretsskranken.

Sprog: Skandinavisk samt engelsk og tysk på forhandlingsniveau.

10. feb. 2021

En lejeaftale skal efter loven udfærdiges skriftligt, når blot én af parterne kræver det. De digitale løsningers fremmarch på snart sagt alle samfundsområder har også afspejlet sig i lejeretten, men i forbindelse med opsigelse af lejemål er mails typisk ugyldige.

Læs mere
1. okt. 2020

Ny kontrolpakke stiller nye krav til selskaber, herunder til opbevaring af selskabsdokumenter og indfører samtidig en mulighed for Erhvervsstyrelsen til at oversende selskaber til tvangsopløsning i særlige tilfælde.

Læs mere
13. mar. 2020

Hvilken betydning har coronaepidemien for dine kontraktforhold?

Læs mere
18. dec. 2019

Uddeling fra fonde med flerstrengede formål - højesteret underkender mangeårig myndighedspraksis

Læs mere
Artikel
Vejarbejder
15. maj 2018

Når vejarbejder påvirker erhvervsdrivende er det så muligt at få erstatning? Advokat Bo Ascanius har skrevet en artikel herom.

Læs mere
1. aug. 2015

Bindende svar angående spørgsmål om et aktivs værdi er alene gældende i 6 måneder, men måske er det slet ikke bindende. Der er 3 betingelser, der skal være opfyldt.

Læs mere
1. jun. 2015

Juraen er man som oftest nogenlunde enige om. Beviset og bevisførelsen bliver det afgørende element i tvister.

Læs mere
1. maj 2015

Ny lov "Forenkling og modernisering af lejelovgivningen" indeholder bl.a. ændring om huslejeregulering m.m.

Læs mere
1. apr. 2015

SKAT har strammet op i forhold til betingelserne for skattefritagelse ved frivilligt salg før påtænkt ekspropriation.

Læs mere
1. mar. 2015

Højesteret har taget stilling til en sag om selvejende institution suverænitet. Udgangspunktet er, at der normalt ikke er nogen tredjemand, der kan anlægge sag mod en fonds bestyrelse. I den nedennævnte sag gjorde Højesteret en undtagelse.

Læs mere
1. feb. 2015

Ligestillings- og Socialministeriet har sendt en betænkning på gade, der handler om ægtefællers økonomiske forhold, og forslag om en helt ny lov, der får den konsekvens, at ægtefolk, der ønsker et fuldstændigt formuefællesskab, må lave en ægtepagt om dette.

Læs mere
1. jan. 2015

Derimod er der stor forskel på, om det sted, man holder ulovligt parkeret, er undergivet offentlige eller privatretlige regler. Parkeringsselskaberne råder på de private parkeringspladser og der er individuel skiltning, som man gør klogt i at gøre sig bekendt med.

Læs mere
1. dec. 2014

Mangler ved leverede genstande kan en producent eller totalentreprenør gøres ansvarlig for. Det er der ikke noget underligt i. Derimod kan en ubehagelig overraskelse for producenten eller entreprenøren være, såfremt man gøres ansvarlig for driftstab eller andre følgeskader.

Læs mere
1. nov. 2014

Konkurrencestyrelsen har stort fokus på at optrevle såkaldte ”karteller”. Det er overordentlig ubehageligt for de virksomheder, der bliver mistænkt for at deltage i et ulovligt kartel - både mistanken, betydning for renommé og straf.

Læs mere
Artikel
Aktionærlån
1. okt. 2014

Ulovligt og dyrt. At låne penge i sit selskab, er som udgangspunkt ulovligt. Selv om aktionærlån har været almindeligt brugt i mange år, er det forbudt efter selskabsloven.

Læs mere
Skriv til Bo Ascanius