Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Carsten Ceutz
Carsten Ceutz

Carsten er partner i vores insolvensafdeling og arbejder primært på vores kontor i København.

Rådgivningsområder

Arbejdsområder

Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde.

Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus.

Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant.

Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder.

Han begår sig sikkert og effektivt som anerkendt (udenretlig og indenretlig) rekonstruktør og anvender sin ekspertise til at undgå tab af værdier eller tab af arbejdspladser.

Carsten har derudover mangeårig anerkendt erfaring med undervisning i blandt andet finansieringsret, rekonstruktioner, konkursbehandling, tvangsopløsninger, panthaverregnskaber, virksomhedspant samt i reglerne om konkurskarantæne.

På den faglige del har Carsten i december 2019 bidraget med fagbogen Finansielle Leasingaftaler (Karnovs Forlag). Udgivelsen er i fortsættelse af, at Carsten løbende bidrager med artikler og fremstillinger om mange insolvensretlige emner.

Personlige kvalifikationer

Carsten skaber engagement og trivsel i de teams, han indgår i, og han udstråler myndighed i sin mentorrolle. Hans mål er at være ”ambassadør” for den kultur, der fremmer fælles, åbne, gensidige og trygge udfordringer, så ud-af-boksen-løsninger kreeres.

Carsten har en stærk interesse for fremtidens ledelse, processer, innovation, videndeling og undervisning. Han arbejder ud fra, at det er i relationen mellem mennesker, at refleksionerne foregår, og at det i er udvekslingen af refleksionerne, at drivkraften er til at nå nye og ikke før sete løsninger.

Carsten arbejder med stor personlig indsats, navigerer tydeligt ud fra opgavens behov og muligheder og er systematisk i sin tilgang til læring, udvikling og værdiforøgelse.

Erfaring

Advokat, Partner Bech-Bruun 2001 – 2019
Advokat, Lind Cadovius april 1990 – december 2000
Advokatfuldmægtig, Advokaterne i Frederiksgade 1 (senere Philip & Partnere) marts 1987 – marts 1990
EU (tidligere EF) Kommissionen 1985 – 1986

Medlemskaber

Medlem, Københavns Advokatforening
Bestyrelsesformand, Foreningen af Danske Insolvensadvokater
Medlem, International Bar Association Insolvency Section
Medlem af President Institute
Medlem EGN netværk

Certificeret insolvensadvokat rgb v4
15. jun. 2021

Vi finder det højaktuelt, at du som arbejdsgiver bliver orienteret om, hvad du kan gøre i forbindelse med konfiskation af et køretøj som følge af en medarbejders vanvidskørsel og også gerne før. Dette har vi derfor givet et bud på her.

Læs mere
30. okt. 2020

Mange virksomheder – navnlig små og mellemstore virksomheder – oplever for tiden betydelige økonomiske vanskeligheder. Erfaringerne med de nuværende rekonstruktionsregler er, at de ikke bruges i det tiltænkte omfang.

Læs mere
30. mar. 2020

Regeringen har 26. marts 2020 vedtaget en hjælpepakke (lovforslag 145 – 2019/2020) til rejsebranchen, som er meget, meget presset på grund af krisen.

Læs mere
11. dec. 2019

Advokat Carsten Ceutz, starter som partner hos advokatfirmaet Kirk Larsen & Ascanius 1. januar. Han vil i samarbejde med Corna Levin Munch stå i spidsen for en udbygning af advokatfirmaets insolvensafdeling i København.

Læs mere
Skriv til Carsten Ceutz