Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Charlotte Degnbol Wenzelsen
Charlotte Degnbol Wenzelsen

Charlotte Degnbol Wenzelsen er advokatfuldmægtig i vores selskabsretsafdeling, hvor hun beskæftiger sig med skatteret, selskabsret og familie- og arveret samt samspillet mellem disse fagområder. Hun beskæftiger sig blandt andet med generationsskifte, udarbejdelse af testamenter og ægtepagter samt omstruktureringer.

I sin rådgivning fokuserer Charlotte på at levere aktuel viden om nyeste retsudvikling samt at skabe værdi for kunden gennem en helhedsorienteret rådgivning.

Arbejdsområder

Charlotte arbejder primært fra vores kontor i Esbjerg, hvor hun beskæftiger sig med generel erhvervsret, generationsskifter samt familie- og arveret.

Uddannelsesmæssig baggrund

Charlotte er uddannet cand.jur. ved Aalborg Universitet i 2022.

Tidligere ansættelser

Stud.jur, Kirk Larsen & Ascanius, 2019-2022

 

4. okt. 2023

Når et ægteskab indgås, etableres en retslig ramme kendt som delingsformue, der betegner ægtefællernes fælles formue. Ved delingsformue er ægtefællerne forpligtet til at dele deres økonomiske aktiver ligeligt ved separation, skilsmisse eller død. Ønskes udgangspunkt om delingsformue fraveget, kan det ske ved forskellige former for særeje gennem ægtepagter.

Læs mere
31. mar. 2023

Siden 1982 har det været muligt at overdrage fast ejendom mellem familiemedlemmer til en værdi, der ligger inden for et spænd af +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. 15 %-reglen” har dog været forbundet med usikkerhed og særligt fortolkningen af undtagelsen om ”særlige omstændigheder” har ført til en række administrative afgørelser og retssager.

Læs mere
6. jul. 2022

Er du ejerleder og går med tanker om ejer- eller generationsskifte i virksomheden, kan du lige nu gennem Erhvervshusenes smvPRO-projekt få tilskud til rådgivning. Vi er prækvalificerede til at yde rådgivning inden for tilskudsordningen i samarbejde med en lang række af landets erhvervshuse.

Læs mere
23. jun. 2022

Går du med overvejelse om at overdrage fast ejendom til familiemedlemmer og benytte 15 %-reglen, bør du være opmærksom på, at SKAT gentagne gange har udfordret reglen, og at den derfor ikke bør anvendes uden forudgående rådgivning.

Læs mere
Skriv til Charlotte Degnbol Wenzelsen