Christian Muff Hansen
Advokat (L)
Christian Muff Hansen
Forretningsområder
Kontaktinformation
Tel. direkte: 
+45 76 11 54 40
Mobil: 
+45 27 87 30 04
Fax: 
+45 75 45 46 36
E-mail: 
cmh@kirklarsen.dk

Medlemskaber / Bestyrelsesposter

Den Danske Søretsforening / Comité Maritime International
Christian Muff Hansen er medlem af Den Danske Søretsforening. Den Danske Søretsforening er en underafdeling af Comité Maritime International (CMI), der er en privat, international forening med det formål at fremme udviklingen og harmoniseringen af international søret på alle områder.

Syddansk Logistik Forum
Christian Muff Hansen er bestyrelsesmedlem i Syddansk Logistik Forum.

Syddansk Logistik Forum er en interesseforening, der virker for at styrke transportsektoren i det jysk-fynske område. Foreningens medlemmer repræsenterer et bredt udsnit af transportkøbere, transportører og tilknyttede servicevirksomheder i den sydlige del af Jylland samt på Fyn.

Foreningens formål er blandt andet at udvikle velfungerende netværk og styrke faglig viden hos medlemmerne, at gennemføre relevante virksomhedsbesøg og konferencer, at gennemføre relevante kurser i logistik, salg/markedsføring, arbejdsmiljø og transportjura, og at være dialogpartner med relevante myndigheder.

Baggrund

Arbejdsområder:
Christian Muff Hansen er specialiseret inden for transport og shipping, og bistår blandt andet i forbindelse med skade- og ansvarssager ved beskadigelse, bortkomst og forsinkelse af gods under transport, samt forhandling og udarbejdelse af kontrakter.

Christian har fungeret som in-house advokat i shippingbranchen, og har derigennem opnået en stor forretningsmæssig forståelse, som går hånd i hånd med hans juridiske rådgivning.

Han har indgående kendskab til branchens kutymer og særlige regelsæt, herunder NSAB 2000 og DHAB 2007, og har betydelig erfaring med komplekse transportløsninger og rammeaftaler, særligt indenfor projektlogistik, vindenergi og olie/gas.

Christian beskæftiger sig derudover med sager af international karakter, herunder problemstillinger vedrørende international handel i form af kontrakter, risikostyring, og tvistløsning, samt de særlige forhold, der relaterer sig hertil, som eksempelvis Incoterms, told, eksportkontrol og internationale sanktioner.

Uddannelsesmæssig baggrund:
Christian Muff Hansen er cand. jur. fra Aarhus Universitet i 2006, og blev beskikket som advokat i 2009.

Han har efterfølgende videreuddannet sig indenfor transport og shipping, blandt indenfor befragtning ved Lloyd’s Maritime Academy.

Tidligere ansættelser:
Christian Muff Hansen har tidligere arbejdet i transportafdelingen hos MAQS Law Firm (nu Njord).

Han har desuden undervist på speditøruddannelsen på Roskilde Handelsskole og på efteruddannelsen for speditører under Danske Speditører

 

 

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY