Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Emma Venø Bredtoft
Emma Venø Bredtoft

Emma er advokatfuldmægtig og specialiserer sig inden for byggeri og entreprise. Endvidere rådgiver Emma om lejeret og erhvervslejeret, ligesom hun yder generel erhvervsrådgivning.

Rådgivningsområder

Arbejdsområder:

Emma Venø Bredtoft er advokatfuldmægtig hos Kirk Larsen & Ascanius, hvor hun primært arbejder fra vores kontor i Skjern.

Til dagligt beskæftiger Emma sig med rådgivning inden for erhvervsretlige forhold, herunder bl.a. byggeri/entreprise, lejeforhold og erhvervskontrakter.

Emma er fortrolig med indholdet af standardvilkårerne i form af AB18, ABT18 og ABR18 samt de tidligere gældende vilkår i AB92, ABT93 og ABR89, som typisk anvendes i entrepriseretten.

Uddannelsesmæssig baggrund:

Emma er uddannet cand.jur. ved Aarhus Universitet i 2020.

Tidligere ansættelser:

Stud.jur., Kirk Larsen & Ascanius, 2019 - 2020

16. mar. 2021

Hvornår kan en udlejer gyldigt indgå en tidsbegrænset lejekontrakt? Hvad er retsstillingen, hvis udlejer eller lejer ønsker at komme ud af lejemålet før tid? Spørgsmålene er mange ved tidsbegrænsede lejekontrakter. Læs mere i vores nyhedsbrev her.

Læs mere
2. mar. 2021

Hvad må du som udlejer opkræve ud over huslejen af din lejer? Lejeloven og erhvervslejeloven regulerer, hvilke forbrugsudgifter du må opkræve særskilt betaling for – og hvilke der skal være indeholdt i huslejen.

Læs mere
8. okt. 2020

I langt de fleste entrepriser bliver der udfærdiget byggetegninger til brug for projektet. Spørgsmålet er dog i hvilket omfang, disse er ophavsretligt beskyttet, og hvilken betydning dette har?

Læs mere
24. sep. 2020

I entreprise udfører entreprenøren sædvanligvis sin arbejdsydelse først – og kræver betaling efterfølgende, enten ved delmål, månedsvist eller efter byggeriets afslutning. Skulle bygherre undervejs få betalingsudfordringer, løber entreprenøren her er risiko, idet han har udført sin ydelse – men modtager alligevel ikke (fuld) betaling.

Læs mere
10. sep. 2020

I entreprise er det oftest det billigste tilbud, der får opgaven. Får entreprenøren undervejs betalingsudfordringer eller udfordringer med at levere til aftalt tid eller i aftalt stand, løber bygherre en risiko, idet bygherre – hvis bygherre skal have det færdiggjort eller udbedret – sædvanligvis vil skulle betale en højere pris end det billigste tilbud.

Læs mere
Skriv til Emma Venø Bredtoft