Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Jesper E. Schmidt
Jesper E. Schmidt

Jesper Schmidt beskæftiger sig primært med erhvervsretlig rådgivning vedrørende vindmøller, retssager, entrepriseret, køb og salg af virksomheder og fast ejendom samt generel erhvervsrådgivning.

Arbejdsområder

Jesper rådgiver om erhvervsfaglige forhold med fokus på værdiskabende løsninger indenfor byggeriets retsforhold, vindmøller, køb og salg af virksomheder, fast ejendom, rets- og voldgiftssager og kontraktsindgåelse.

Hans klienter og sager er fordelt over hele Danmark.

Jesper har også opnået betydelig erfaring med udvikling af vindmølleprojekter og har rådgivet forskellige interessenter i forbindelse hermed, herunder opstillere, lodsejere, banker og naboer.

Jesper er desuden en erfaren procedør, som har ført utallige sager ved by- og landsretterne samt voldgiftsret (VBA), hvorved han også har opnået møderet for Højesteret.

Forretningsprincipper:

  • Proaktiv og helhedsorienteret juridisk rådgivning
  • Professionalisme
  • Tilgængelighed
  • Resultatorienteret

Kompetenceområder:

  • Generel erhvervsrådgivning
  • Vindmølleprojekter
  • Bestyrelsesarbejde
  • Køb og salg af virksomheder, herunder generationsskifte
  • Fast ejendom og entrepriseret
  • Konfliktløsning, herunder voldgiftssager og retssager

Jesper har specialiseret sig indenfor sine kompetenceområder, hvilket er med til at give kunderne en høj faglig kvalificeret rådgivning, som er værdiskabende og løsningsorienteret i den konkrete situation. Han har altid kundens konkrete ønsker og behov for øje.

Jesper udfører bestyrelsesarbejde i flere danske industrivirksomheder, herunder også som bestyrelsesformand.

Tidligere ansættelser

Kirk Larsen & Ascanius 2006 -

Medlemsskaber

Medlem af Danske Miljøadvokater
Medlem af Danmarks Vindmølleforening

16. mar. 2021

Hvornår kan en udlejer gyldigt indgå en tidsbegrænset lejekontrakt? Hvad er retsstillingen, hvis udlejer eller lejer ønsker at komme ud af lejemålet før tid? Spørgsmålene er mange ved tidsbegrænsede lejekontrakter. Læs mere i vores nyhedsbrev her.

Læs mere
2. mar. 2021

Hvad må du som udlejer opkræve ud over huslejen af din lejer? Lejeloven og erhvervslejeloven regulerer, hvilke forbrugsudgifter du må opkræve særskilt betaling for – og hvilke der skal være indeholdt i huslejen.

Læs mere
8. okt. 2020

I langt de fleste entrepriser bliver der udfærdiget byggetegninger til brug for projektet. Spørgsmålet er dog i hvilket omfang, disse er ophavsretligt beskyttet, og hvilken betydning dette har?

Læs mere
24. sep. 2020

I entreprise udfører entreprenøren sædvanligvis sin arbejdsydelse først – og kræver betaling efterfølgende, enten ved delmål, månedsvist eller efter byggeriets afslutning. Skulle bygherre undervejs få betalingsudfordringer, løber entreprenøren her er risiko, idet han har udført sin ydelse – men modtager alligevel ikke (fuld) betaling.

Læs mere
10. sep. 2020

I entreprise er det oftest det billigste tilbud, der får opgaven. Får entreprenøren undervejs betalingsudfordringer eller udfordringer med at levere til aftalt tid eller i aftalt stand, løber bygherre en risiko, idet bygherre – hvis bygherre skal have det færdiggjort eller udbedret – sædvanligvis vil skulle betale en højere pris end det billigste tilbud.

Læs mere
4. aug. 2020

Entreprenøren har i en række tilfælde ret til tidsfristforlængelse. Det er som følge heraf relevant for entreprenøren at være opmærksom på de tilfælde, hvor han tillige er berettiget til erstatning eller godtgørelse som følge af forsinkelsen.

Læs mere
19. maj 2020

Forsinkelser kan give alle parter i en byggeproces alvorlige bekymringer og kan i værste fald resultere i forskellige sanktioner, herunder ophævelse, dagbod og/eller erstatning.

Læs mere
7. apr. 2020

Det er normalt, at man i forbindelse med køb og salg af fast ejendom får indarbejdet et advokatforbehold i købsaftalen. Dog er det ikke alle, der er klar over, hvilken betydning det kan have, når forbeholdet udnyttes.

Læs mere
26. mar. 2020

COVID-19 kan få kritiske følger for byggebranchen, herunder at entreprenørens medarbejdere ikke længere har mulighed for at møde ind som planlagt, at underentreprenører forsinkes, eller at leverancer af byggematerialer ikke modtages rettidigt.

Læs mere

Hvis entreprenørens ydelse ikke præsteres til aftalt tid, foreligger der som udgangspunkt forsinkelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse.

Læs mere
Skriv til Jesper E. Schmidt