Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Jesper E. Schmidt
Jesper E. Schmidt

Jesper Schmidt beskæftiger sig primært med erhvervsretlig rådgivning vedrørende vindmøller, retssager, entrepriseret, køb og salg af virksomheder og fast ejendom samt generel erhvervsrådgivning.

Arbejdsområder

Jesper rådgiver om erhvervsfaglige forhold, særligt indenfor byggeriets retsforhold, landbrug, vindmøller, køb og salg af virksomheder, fast ejendom, rets- og voldgiftssager og kontraktindgåelse.

Fokus er på værdiskabende løsninger – og ikke juridiske tovtrækkerier. Jesper har en god juridisk forståelse samt ikke mindst stor forhandlingserfaring, betydelig forretningsindsigt og bestyrelseserfaring.

Hans klienter og sager er fordelt over hele Danmark.

I hele Jespers karriere har han arbejdet med byggeri og har et indgående kendskab til byggeriets retsforhold, herunder AB 92, ABT 93, ABR 89 samt de nyere versioner AB 18, ABT18 og ABR 18. Jesper har også ved flere lejligheder deltaget i udviklingsprojekter, f.eks. til beboelses- eller erhvervsbyggeri.

Jesper har gennem mange år opnået betydelig erfaring med udvikling af solcelle- og vindmølleprojekter, gennemførelse af opstilling, efterfølgende køb og salg samt håndtering af naboer og myndigheder. Arbejdet omfatter også rådgivning til lodsejere der ønsker at udleje eller sælge jord til udviklere.

Tilsvarende har Jesper betydelig erfaring med landbrugets retsforhold. Arbejdet omfatter køb- og salg af landbrug med eller uden bedrift, både til fortsat drift, sammenlægning og forskellige investor- eller generationsskiftemodeller, samt mere driftsmæssige forhold som mangler ved dyr, leveringsaftaler, byggeri og transport- og samhandelsaftaler.

Et andet område af Jespers arbejde er køb- og salg af virksomheder samt større bolig- og erhvervsejendomme, hvor han har medvirket på både køber- og sælgersiden og under generationsskifter.

Endelig er Jesper en erfaren procedør, som har ført utallige sager ved by- og landsretterne samt voldgiftsret (VBA), hvorved han allerede som fuldmægtig opnåede møderet for landsret og med kortest mulige frist opnåede møderet for Højesteret.

Forretningsprincipper:

  • Proaktiv og helhedsorienteret juridisk rådgivning
  • Professionalisme
  • Tilgængelighed
  • Resultatorienteret

Kompetenceområder:

  • Generel erhvervsrådgivning
  • Vindmølleprojekter
  • Bestyrelsesarbejde
  • Køb og salg af virksomheder, herunder generationsskifte
  • Fast ejendom og entrepriseret
  • Konfliktløsning, herunder voldgiftssager og retssager

Jesper har specialiseret sig indenfor sine kompetenceområder, hvilket er med til at give kunderne en høj faglig kvalificeret rådgivning, som er værdiskabende og løsningsorienteret i den konkrete situation. Han har altid kundens konkrete ønsker og behov for øje.

Jesper udfører bestyrelsesarbejde i flere danske industrivirksomheder, herunder også som bestyrelsesformand.

Tidligere ansættelser

Kirk Larsen & Ascanius 2006 -

Medlemsskaber

Medlem af Danske Miljøadvokater
Medlem af Danmarks Vindmølleforening

28. mar. 2023

I tilfælde af mangler ved et byggeri, har entreprenøren en afhjælpningsret og -pligt, hvilket betyder at entreprenøren får adgang til at afhjælpe fejl og mangler konstateret ved eller efter aflevering. I denne artikel kan du læse mere om hovedtrækkene i reglerne for afhjælpningsret og -pligt med udgangspunkt i AB18 og ABT18.

Læs mere
27. feb. 2023

Når priser på byggematerialer stiger, kan det få store konsekvenser for entreprenører og bygherrer. Særligt i disse tider, hvor inflationen har gjort sit indtog i Danmark, er det derfor relevant at overveje, hvilke regler der gælder for retten til at regulere prisen i entrepriseforhold.

Læs mere
26. jan. 2023

I denne nyhedsartikel belyses hovedtrækkene for retten til at opkræve renter i entrepriseforhold, når AB 18 er vedtaget mellem parterne. Til slut er det kort beskrevet hvad retsstillingen er, hvis ingen af AB-vilkårene er vedtaget samt hvis AB Forbruger, ABT 18 eller ABR 18 er vedtaget.

Læs mere
18. aug. 2022

En ny typeformular til lejekontrakter har været længe ventet efter ikrafttrædelsen af den nye lejelov, og nu er et udkast endelig sendt i høring den 28. juni 2022. Set i forhold til den gældende typeformular A9, er der som udgangspunkt kun mindre justeringer, men der er et par steder, hvor udlejer skal være ekstra opmærksom.

Læs mere
20. apr. 2022

Har du styr på, hvornår du har pligt til at fremlægge energimærkning? Hos Kirk Larsen & Ascanius ser vi i højere grad, at mange går galt i byen, når det kommer til reglerne om energimærkning. I denne artikel kan du læse mere om de gængse regler på området.

Læs mere
25. mar. 2022

Den 1. marts 2022 vedtog Folketinget den nye lejelov, der allerede træder i kræft den 1. juli 2022. Den nye lejelov er først og fremmest en modernisering og sammenskrivning af den tidligere lejelov og den - knap så midlertidige - boligreguleringslov. Du kan læse mere om de væsentligste forhold fra den nye lejelov her.

Læs mere
22. mar. 2022

Hvilke reaktionsmuligheder har udlejer, hvis der står flere lejere på en lejekontrakt, og den ene lejer fraflytter? Vi guider dig igennem retstillingen i forbindelse med lejekontrakter med flere lejere, og tilfælde hvor lejemålet huser flere lejere, men der alene fremgår en lejer på lejekontrakten.

Læs mere
16. mar. 2021

Hvornår kan en udlejer gyldigt indgå en tidsbegrænset lejekontrakt? Hvad er retsstillingen, hvis udlejer eller lejer ønsker at komme ud af lejemålet før tid? Spørgsmålene er mange ved tidsbegrænsede lejekontrakter. Læs mere i vores nyhedsbrev her.

Læs mere
2. mar. 2021

Hvad må du som udlejer opkræve ud over huslejen af din lejer? Lejeloven og erhvervslejeloven regulerer, hvilke forbrugsudgifter du må opkræve særskilt betaling for – og hvilke der skal være indeholdt i huslejen.

Læs mere
8. okt. 2020

I langt de fleste entrepriser bliver der udfærdiget byggetegninger til brug for projektet. Spørgsmålet er dog i hvilket omfang, disse er ophavsretligt beskyttet, og hvilken betydning dette har?

Læs mere
24. sep. 2020

I entreprise udfører entreprenøren sædvanligvis sin arbejdsydelse først – og kræver betaling efterfølgende, enten ved delmål, månedsvist eller efter byggeriets afslutning. Skulle bygherre undervejs få betalingsudfordringer, løber entreprenøren her er risiko, idet han har udført sin ydelse – men modtager alligevel ikke (fuld) betaling.

Læs mere
10. sep. 2020

I entreprise er det oftest det billigste tilbud, der får opgaven. Får entreprenøren undervejs betalingsudfordringer eller udfordringer med at levere til aftalt tid eller i aftalt stand, løber bygherre en risiko, idet bygherre – hvis bygherre skal have det færdiggjort eller udbedret – sædvanligvis vil skulle betale en højere pris end det billigste tilbud.

Læs mere
4. aug. 2020

Entreprenøren har i en række tilfælde ret til tidsfristforlængelse. Det er som følge heraf relevant for entreprenøren at være opmærksom på de tilfælde, hvor han tillige er berettiget til erstatning eller godtgørelse som følge af forsinkelsen.

Læs mere
19. maj 2020

Forsinkelser kan give alle parter i en byggeproces alvorlige bekymringer og kan i værste fald resultere i forskellige sanktioner, herunder ophævelse, dagbod og/eller erstatning.

Læs mere
7. apr. 2020

Det er normalt, at man i forbindelse med køb og salg af fast ejendom får indarbejdet et advokatforbehold i købsaftalen. Dog er det ikke alle, der er klar over, hvilken betydning det kan have, når forbeholdet udnyttes.

Læs mere
26. mar. 2020

COVID-19 kan få kritiske følger for byggebranchen, herunder at entreprenørens medarbejdere ikke længere har mulighed for at møde ind som planlagt, at underentreprenører forsinkes, eller at leverancer af byggematerialer ikke modtages rettidigt.

Læs mere

Hvis entreprenørens ydelse ikke præsteres til aftalt tid, foreligger der som udgangspunkt forsinkelse. Dette gælder dog ikke i tilfælde, hvor entreprenøren er berettiget til tidsfristforlængelse.

Læs mere
Skriv til Jesper E. Schmidt