Litha Skjolden
Advokat
Litha Skjolden
Forretningsområder
Kontaktinformation
Tel. direkte: 
+45 88 43 45 99
Mobil: 
+45 27 87 30 13
Fax: 
+45 75 45 46 36
E-mail: 
lis@kirklarsen.dk

Baggrund

Arbejdsområder:
Litha rådgiver primært om erhvervsretlige forhold.

I sin rådgivning lægger hun vægt på at skabe merværdi for kunden, blandt andet ved at medinddrage de kommercielle aspekter i sagen. Dermed sikrer hun, at processen og løsningen bliver den kommercielt rigtige for kunden og ikke blot den juridisk korrekte i situationen.  

Litha beskæftiger sig med udbudsret, hvor hun rådgiver både ordregivere og tilbudsgivere i alle dele af udbudsprocessen, hvad enten det skal foregå efter EU-udbudsdirektiverne eller efter Tilbudsloven. Hun har en løsningsorienteret tilgang og fokuserer i sin rådgivning på at gøre det komplicerede enkelt samt at gøre processen overskuelig og enkel med gode værktøjer. 

Desuden rådgiver Litha om selskabsretlige forhold, herunder alt fra stiftelse af selskaber, omstruktureringer, ejeraftaler, virksomhedsoverdragelser, diverse kontrakter og tvister i erhvervsforhold, ligesom hun fører retssager herom.

Rådgivningen kan foregå på dansk, engelsk eller tysk, idet Litha taler og skriver engelsk og tysk på forhandlingsniveau.

Uddannelsesmæssig baggrund:
Litha er uddannet cand. Jur. ved Syddansk Universitet, Odense i 2015 og modtog beskikkelse som advokat i 2018.

Tidligere ansættelser:
Litha blev ansat som advokatfuldmægtig hos Kirk Larsen & Ascanius i 2015, og hun har desuden været ansat som stud. jur. hos Kirk Larsen & Ascanius fra 2014.

Litha var under sit studie ansat som Instruktor i selskabsret i 2012-13 og familie- og arveret i 2013-15 ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Odense.

Litha er tidligere uddannet sygeplejerske og har igennem 10 år haft ansættelse i forskellige specialistfunktioner som sygeplejerske, herunder klinisk sygeplejelærer, specialeansvarlig og projektansvarlig.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY