Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Litha Skjolden
Litha Skjolden

Litha rådgiver primært om erhvervsretlige forhold.

I sin rådgivning lægger hun vægt på at skabe merværdi for kunden, blandt andet ved at medinddrage de kommercielle aspekter i sagen. Dermed sikrer hun, at processen og løsningen bliver den kommercielt rigtige for kunden og ikke blot den juridisk korrekte i situationen.  

Arbejdsområder

Litha rådgiver primært om erhvervsretlige forhold.

I sin rådgivning lægger hun vægt på at skabe merværdi for kunden, blandt andet ved at medinddrage de kommercielle aspekter i sagen. Dermed sikrer hun, at processen og løsningen bliver den kommercielt rigtige for kunden og ikke blot den juridisk korrekte i situationen.  

Litha beskæftiger sig med udbudsret, hvor hun rådgiver både ordregivere og tilbudsgivere i alle dele af udbudsprocessen, hvad enten det skal foregå efter EU-udbudsdirektiverne eller efter Tilbudsloven. Hun har en løsningsorienteret tilgang og fokuserer i sin rådgivning på at gøre det komplicerede enkelt samt at gøre processen overskuelig og enkel med gode værktøjer. 

Desuden rådgiver Litha om selskabsretlige forhold, herunder alt fra stiftelse af selskaber, omstruktureringer, ejeraftaler, virksomhedsoverdragelser, diverse kontrakter og tvister i erhvervsforhold, ligesom hun fører retssager herom. Hun rådgiver endvidere om og udarbejder kommercielle kontrakter inden for alle brancher med fokus på virksomhedens behov i den konkrete situation.

Litha beskæftiger sig yderligere med rådgivning om skatter og afgifter til virksomheder primært i forbindelse med selskabsretlige dispositioner for at sikre, at eventuelle risici er belyst, og ubehagelige overraskelser kan undgås.

Rådgivningen kan foregå på dansk, engelsk eller tysk, idet Litha taler og skriver engelsk og tysk på forhandlingsniveau.

Uddannelsesmæssig baggrund

Litha er uddannet cand. Jur. ved Syddansk Universitet, Odense i 2015 og modtog beskikkelse som advokat i 2018.

Tidligere ansættelser

Litha blev ansat som advokatfuldmægtig hos Kirk Larsen & Ascanius i 2015, og hun har desuden været ansat som stud. jur. hos Kirk Larsen & Ascanius fra 2014. 

Litha var under sit studie ansat som instruktor i selskabsret i 2012-13 og familie- og arveret i 2013-15 ved Juridisk Institut, Syddansk Universitet, Odense. 

Litha er tidligere uddannet sygeplejerske og har igennem 10 år haft ansættelse i forskellige specialistfunktioner som sygeplejerske, herunder klinisk sygeplejelærer, specialeansvarlig og projektansvarlig.

1. jul. 2022

D. 9. juni 2022 blev ændring af udbudsloven vedtaget med et bredt flertal i folketinget. Den reviderede udbudslov træder i kraft d. 1. juli 2022 med enkelte undtagelser. Lov om klagenævnet for udbud og tilbudsloven får ligeledes tilføjet enkelte ændringer. I denne nyhedsartikel vil de væsentligste ændringer blive fremhævet, samt hvad disse betyder for ordregivere og tilbudsgivere.

Læs mere
17. nov. 2021

EU-kommissionen har nu offentliggjort de nye tærskelværdier for, hvornår en påtænkt kontrakt skal i EU-udbud. De nye tærskelværdier træder i kraft den 1. januar 2022 og gælder for 2022-2023. Du kan læse mere om de nye tærskelværdier her.

Læs mere
30. sep. 2020

Mange opgaver sendes i udbud – både fra det offentlige og det private. Intentionen er at skabe en sund konkurrence om opgaverne. Samtidig stiller udbudsprocessen en række formelle til dig som tilbudsgiver og ikke mindst til det tilbud, du skal afgive.

Læs mere
24. apr. 2020

Det er vigtigt for dig som ordregiver at være opmærksom på, at corona-situationen kan påvirke både kommende, igangværende samt løbende kontraktforhold efter afsluttede udbud.

Læs mere
12. dec. 2019

Folketinget har vedtaget nye, skærpede regler om registrering af reelle ejere.

Læs mere
3. okt. 2019

Klagenævnet for Udbud gav i 2018 medhold i færre klager end tidligere, viser årsberetningen fra 2018.

Læs mere
9. apr. 2019

Iværksætterselskabsformen afskaffes. Det betyder, at du som ejer af et iværksætterselskab skal sørge for at få dit selskab omdannet til et anpartsselskab.

Læs mere
26. feb. 2019

Nu er der pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet

Læs mere
8. jun. 2018

Lov om forretningshemmeligheder træder i kraft den 9. juni 2018.

Læs mere
Skriv til Litha Skjolden