Liza Lysebjerg Ebsen
Advokat
Liza Lysebjerg Ebsen
Forretningsområder
Kontaktinformation
Tel. direkte: 
+45 76 11 54 24
Mobil: 
+45 22 69 42 47
Fax: 
+45 75 45 46 36
E-mail: 
le@kirklarsen.dk

Medlemskaber / Bestyrelsesposter

Medlem af Danske Familieadvokater.

Baggrund

Liza Lysebjerg Ebsen er advokat i Kirk Larsen & Ascanius’ inkassoafdeling for fast ejendom.

Liza har flere års erfaring med den praktiske behandling af tvangsauktioner over fast ejendom. Hun møder i fogedretten i forbindelse med pantebrevsudlæg, vejledningsmøder, forberedende auktionsmøder og på selve tvangsauktionen. Hun er endvidere ansvarlig for den digitale tinglysning af auktionsskøder.

Liza varetager såvel realkreditinstitutters, bankers og øvrige panthaveres interesser, herunder offentlige myndigheder - både før, under og efter en auktion.

Herudover har Liza i en lang årrække beskæftiget sig med familie- og arveret.

Liza har således betydelig erfaring med at rådgive om problemstillinger i forbindelse med indgåelse af ægteskab eller samliv eller ved opløsning heraf. Rådgivningen drejer sig hovedsageligt om økonomiske spørgsmål samt problemstillinger vedrørende børn, bopæl og samvær.

Gennem sit mangeårige virke som advokat har Liza også fået stor erfaring i at rådgive om arvemæssige forhold og udarbejde testamenter og ægtepagter. Endelig har Liza behandlet et stort antal dødsboer.

Uddannelsesmæssig baggrund:
Liza er uddannet cand. jur. ved Aarhus Universitet i 1994 og modtog beskikkelse som advokat i 1997.

Tidligere ansættelser:
Kirk Larsen & Ascanius (sekretær), 1982 – 1989
Helga Madsen (fuldmægtig), 1994 - 1998
Kirk Larsen & Ascanius (advokat), 1998 –

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY