Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Mads Christian Høj
Mads Christian Høj

Mads Christian Høj beskæftiger sig med projektudvikling vedrørende fast ejendom. Mads Christian Høj har medvirket til gennemførelse af flere store ejendoms- og investeringsprojekter, særligt i hovedstadsområdet men også i andre dele af landet.

16. aug. 2021

En længe ventet kendelse fra Højesteret slår nu fast, at spildevandsforsyningsselskaber er forpligtet til at forsyne nye ejendomme, der er udstykket fra en erhvervsejendom på trods af, at der ikke kan opkræves et nyt tilslutningsbidrag fra grundejeren.

Læs mere
14. jun. 2021

Den 8. juni 2021 udløb høringsfristen for de foreslåede ændringer til leje- og boligreguleringsloven, der skal give fremlejetagere en bedre beskyttelse. Dette imens udlejere skal skærpe deres overvågenhed.

Læs mere
5. mar. 2021

Per 1. januar 2021 vil der være bopælspligt i nyetablerede boliger, når lokalplanen udlægger boligerne til helårsbeboelse. Det betyder bl.a. at ejendomsinvestorer ikke kan investere i nybyggeri med henblik på f.eks. salg og udlejning til personer, der ønsker en bolig uden bopælspligt eller at benytte den som feriebolig.

Læs mere
5. feb. 2021

Advokat Mads Christian Høj og advokat Jess Randbæk Gade indtræder pr. årsskiftet 2020/2021 i equity partnerkredsen hos Kirk Larsen & Ascanius. Kirk Larsen & Ascanius har ca. 100 medarbejdere og nu 13 equity partnere.

Læs mere
25. maj 2020

Nyt styresignal fra SKAT gør det relevant at overveje, om det er nu, man skal få gennemført påtænkte familieoverdragelser af fast ejendom.

Læs mere
7. apr. 2020

Det er normalt, at man i forbindelse med køb og salg af fast ejendom får indarbejdet et advokatforbehold i købsaftalen. Dog er det ikke alle, der er klar over, hvilken betydning det kan have, når forbeholdet udnyttes.

Læs mere
30. mar. 2020

Som det fremgår af dagspressen, har en række større detailkæder i Danmark, der driver virksomhed fra lejede lokaler, meddelt udlejerne at de indtil videre suspenderer huslejebetalingen, på grund af corona virussen og de som følge heraf iværksatte foranstaltninger.

Læs mere
31. jan. 2020

Regeringen har efter flere måneders forhandlinger indgået en aftale om ændring af boligreguleringsloven.

Læs mere
Skriv til Mads Christian Høj