Maria Helbo Holck
Advokat og HR chef
Maria Helbo Holck
Forretningsområder
Kontaktinformation
Tel. direkte: 
+45 76 11 54 43
Mobil: 
+45 27 87 30 08
Fax: 
+45 75 45 46 36
E-mail: 
mhh@kirklarsen.dk

Medlemskaber / Bestyrelsesposter

Maria er medlem af foreningen for danske ansættelsesadvokater.

Baggrund

Arbejdsområder:
Maria er en højt specialiseret advokat i vores ansættelsesretsafdeling. Hun har beskæftiget sig med ansættelsesret og immigrationsret siden 2007, herunder i 7½ år i Kromann Reumerts ansættelsesretsafdeling i København. I 2014 var hun ansat som advokat i HORESTA Arbejdsgivers juridiske afdeling.

Maria beskæftiger sig med alle juridiske aspekter relateret til den daglige HR drift, herunder:

 • Do’s and don’ts i rekrutteringsprocessen
 • Forhandling af ansættelsesvilkår
 • Udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter
 • Håndtering at dårlig performance
 • Udarbejdelse og implementering af personalepolitikker
 • Informations- og høringsforpligtelser
 • Kontrolforanstaltninger (herunder overvågning eller anden kontrol af medarbejdere)
 • Medarbejderes brug af sociale medier – fordele og risici
 • Advarsel, opsigelse og bortvisning
 • Internationale ansættelsesforhold (mobility)
 • Offentlige ansættelsesforhold, herunder tjenestemands ansættelser

Maria rådgiver både arbejdsgivere (offentlige såvel som private) og lønmodtagere.

Maria har i tillæg hertil en særlig erfaring med tilrettelæggelse af valgproces vedr. medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, idet hun har rådgivet en række større danske selskaber og koncerner med denne proces.

Maria rådgiver endvidere arbejdsgivere om håndtering af medarbejdere i forandringsprocesser, herunder om:

 • Virksomhedsoverdragelser, outsourcing, M&A, mv.
 • Omstruktureringer (ændring af vilkår, masseafskedigelser, flytning af medarbejdere mv.)

Endelig rådgiver Maria også om overenskomstmæssige forhold, hvilket hun har opnået en unik erfaring med gennem sin ansættelse i en arbejdsgiverforening, herunder om:

 • Håndtering af overenskomstkrav fra fagforening
 • Forhandling og fortolkning af overenskomster

Maria er en erfaren procedør, der forstår at skære sagen til. Hun har både ført civile og strafferetlige sager ved domstolene og i faglig voldgift, og hun har derudover fungeret som sidedommer i afskedigelsesnævnet og faglig voldgift. Maria har møderet for landsretten.

I tillæg til ovenstående rådgiver Maria om kommerciel immigrationsret, herunder særligt:

 • Arbejds- og opholdstilladelser til arbejdstagere og medfølgende familie (”fast track”-ordningen mfl.)
 • Forretningsvisum og andet kortvarigt arbejdsophold
 • EU registreringsbevis

Maria har et solidt internationalt netværk, hvilket bl.a. opretholdes ved deltagelse i forskellige internationale konferencer.

Uddannelsesmæssig baggrund:
Maria er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet i 2004. Advokatbeskikkelse opnåede hun i 2009.

Tidligere ansættelser:
HORESTA Arbejdsgiver 2014-2015
Kromann Reumert 2007-2014
Justitsministeriets departement 2004-2007

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY