Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Maria Helbo Holck
Maria Helbo Holck

Maria er specialist advokat og beskæftiger sig primært med HR-jura og persondataret. Hun har beskæftiget sig med ansættelsesret siden 2007 og persondataret siden 2014. Maria er medlem af foreningen for danske ansættelsesadvokater.

Rådgivningsområder

Arbejdsområder


Maria beskæftiger sig med alle juridiske aspekter relateret til den daglige HR drift, herunder:

 • Do’s and don’ts i rekrutteringsprocessen
 • Forhandling af ansættelsesvilkår
 • Udarbejdelse af ansættelses- og direktørkontrakter
 • Håndtering aF dårlig performance
 • Udarbejdelse og implementering af personalepolitikker
 • Informations- og høringsforpligtelser
 • Kontrolforanstaltninger (herunder overvågning eller anden kontrol af medarbejdere)
 • Medarbejderes brug af sociale medier – fordele og risici
 • Advarsel, opsigelse og bortvisning
 • Internationale ansættelsesforhold (mobility)

Maria rådgiver endvidere arbejdsgivere om håndtering af medarbejdere i forandringsprocesser, herunder om:

 • Virksomhedsoverdragelser, outsourcing, M&A, mv.
 • Omstruktureringer (ændring af vilkår, masseafskedigelser, flytning af medarbejdere mv.

Maria er en erfaren procedør, der forstår at skære sagen til. Hun har både ført civile og strafferetlige sager ved domstolene og i faglig voldgift, og hun har derudover fungereT som sidedommer i Afskedigelsesnævnet og faglig voldgift. Maria har møderet for landsretten.

Endelig rådgiver Maria en række virksomheder om håndtering og overholdelse af de persondataretlige regler, herunder persondataforordningen (GDPR) og de danske regelsæt. Rådgivningen vedrører både en række compliance-programmer samt diverse ad-hoc forespørgsler.

Maria har et solidt internationalt netværk, hvilket bl.a. opretholdelse ved deltagelse i forskellige internationale konferencer. 

Uddannelsesmæssig baggrund

Maria er uddannet cand.jur fra Københavns Universitet i 2004. Advokatbeskikkelse opnåede hun i 2009. 

Tidligere ansættelser

HORESTA Arbejdsgiver 2014-2015
Kromann Reumert 2007-2014
Justitsministeriets departement 2004-2007

Medlemsskaber

Medlem af foreningen for Danske Ansættelsesadvokater.

19. aug. 2020

Ifølge persondataforordningen skal man slette personoplysninger, når det ikke længere er nødvendigt at opbevare dem. Forordningen giver imidlertid ikke svar på, præcis hvad slettefristen kan/skal være.

Læs mere
3. jul. 2020

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev den 5. juni enige om en forlængelse og samtidig udfasning af den midlertidige lønkompensationsordning frem til og med 29. august. Efter denne dato skal ordningen ophøre endeligt.

Læs mere
1. jul. 2020

Hvis du har været udsat for et brud på datasikkerheden, skal der som udgangspunkt ske anmeldelse til Datatilsynet. Det kræver, at I som virksomhed selv er opmærksomme på, hvad der egentlig er et brud på datasikkerheden, og at jeres medarbejdere ligeledes er klar over dette.

Læs mere
19. jun. 2020

Retten til indsigt er en af flere rettigheder, som følger af persondataforordningen. Hvilke krav må man stille, når man modtager en indsigtsbegæring, og hvad skal man gøre for at overholde reglerne?

Læs mere
17. jun. 2020

Folketinget har den 4. juni 2020 vedtaget et lovforslag, hvorefter der etableres en særlig whistleblower-ordning. Ordningen giver adgang til, at medarbejdere mv. anonymt kan anmelde mistanke om svindel med COVID-19 kompensationsordningerne.

Læs mere
7. apr. 2020

Da persondataforordningen trådte i kraft havde mange travlt med at få styr på deres databehandleraftaler. Mange er dog ikke klar over, at det ikke er nok blot at have en gyldig databehandleraftale.

Læs mere
2. apr. 2020

COVID-19 pandemien har medført, at en række myndigheder og virksomheder oplever mangel på arbejdskraft som følge af mange sygdoms- eller karantæneramte medarbejdere, eller fordi de har særlige opgaver i forbindelse med COVID-19.

Læs mere
20. mar. 2020

Trepartsaftalen mellem Regeringen, Fagbevægelses Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening om lønkompensation er mundet i et lovforslag. Lovforslaget forventes vedtaget 24. marts 2020.

Læs mere
18. mar. 2020

Danske virksomheder er under pres som følge af de udfordringer den nuværende COVID-19 epidemi medfører. Mange virksomheder oplever, at de foranstaltninger der implementeres for at bremse udviklingen i smittespredning giver et drastisk fald i omsætningen, og for mange virksomheder er der nu pålæg om at lukke i en periode.

Læs mere
18. mar. 2020

Med virkning fra lørdag den 14. marts kl. 12.00 blev der indført midlertidig grænsekontrol ved alle Danmarks grænser. Grænsekontrollen blev indført som led i indsatsen for at hæmme spredning af COVID-19.

Læs mere
13. mar. 2020

Vi lever i en foranderlig verden og COVID 19 pandemien udvikler sig dag for dag. En situation som denne rejser nye juridiske problemstillinger for vort samfund og vores kunder.

Læs mere
9. mar. 2020

Datatilsynet har udarbejdet en vejledning, der omhandler behandling af personoplysninger om hjemmesidebesøgende.

Læs mere
Nyhed
Coronavirus
6. mar. 2020

Coronavirussen (COVID-19) er kommet til Danmark. Dette giver anledning til en række spørgsmål vedrørende forholdet mellem arbejdsgiverne og medarbejderne.

Læs mere
1. okt. 2015

Efter at have været 4 år undervejs, er den nye persondataforordning nu formelt vedtaget. Vi ved også nu, at forordningen finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere
Skriv til Maria Helbo Holck