Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
Mette Melgaard Sall
Mette Melgaard Sall

Mettes juridiske fokus er inden for familie- og arveretten. Området indeholder mange privatretlige - og ikke mindst personlige problemstillinger. Mette brænder for sit fagområde og for at hjælpe mennesker og har gennem årene oparbejdet specialistviden på området. 

Arbejdsområder

Mette er advokat i Kirk Larsen & Ascanius’ afdeling for familie- og arveret.

Mette har siden 2012 hovedsageligt beskæftiget sig familie- og arveret, herunder bodeling i forbindelse med separation og skilsmisse, bopæl- og forældremyndighed, testamente, ægtepagter, fuldmagter og dødsbobehandling samt diverse rådgivning i forbindelse med generationsskifte i ejerledede virksomheder.

Gennem sit arbejde indenfor privatretten har Mette opnået stor teoretisk og praktisk erfaring i at løse diverse privatretlige problemstillinger i forbindelse med indgåelse af ægteskab eller samliv eller ved opløsning heraf. Rådgivningen drejer sig hovedsageligt om økonomiske spørgsmål samt problemstillinger vedrørende børn, bopæl og samvær.

Mette har også stor erfaring i at rådgive om arvemæssige forhold samt udarbejdelse fuldmagter, testamenter og ægtepagter, herunder rådgivning i forbindelse med generationsskifte i ejerledede virksomheder.

Endelig har Mette behandlet et stort antal dødsboer.
 

Uddannelsesmæssig baggrund

Mette er uddannet Cand. Jur. i 2016 og modtog beskikkelse som advokat i 2020.
 

Tidligere ansættelser 

  • Kirk Larsen & Ascanius fra 1. november 2017 til nu
  • Andersen Partners Advokatfirma i Kolding fra 1. december 2016 til 31. oktober 2017
  • Dahl Advokatfirma 1. september 2011 til 30. november 2016 
23. okt. 2020

Ny dom fra Højesteret har nu slået fast, at pensions- og forsikringsselskaber ikke ved kundens passive accept kan ændre definitionen af ”nærmeste pårørende”.

Læs mere
26. mar. 2020

Som følge af coronakrisen er en lang række offentlige instanser helt eller delvist lukket ned, men der kan fortsat være behov for at oprette både fuldmagter og testamente.

Læs mere
21. feb. 2020

Social- og Indenrigsministeriet sendte den 4. februar 2020 et lovforslag til høring, som navnlig indeholder forslag om afskaffelse af tvungen delt bopæl og refleksionsperioden.

Læs mere
1. jul. 2019

Det nye skilsmissesystem (i lov om Familieretshuset) blev vedtaget af Folketinget i december 2018 og trådte i kraft den 1. april 2019.

Læs mere
15. jan. 2019

Når man er i sorg, kan det være vanskeligt at skulle tage stilling til de praktiske spørgsmål, der opstår i forbindelse med et dødsfald.

Læs mere
26. sep. 2018

Mette Melgaard fortæller om, hvad bodeling i forbindelse med separation eller skilsmisse omfatter.

Læs mere
23. maj 2018

Hvordan fordeles pensioner og forsikringer ved separation og skilsmisse?

Læs mere
26. apr. 2018

Blot fordi man lever længe sammen som ugift par, har man ikke nødvendigvis sikret hinanden, når den ene part dør. Ugifte bør overveje at oprette testamente.

Læs mere
6. mar. 2018

En fremtidsfuldmagt er anvisninger til en anden om dine personlige- og/eller økonomiske forhold, hvis du én dag ikke selv er i stand til det.

Læs mere
Skriv til Mette Melgaard Sall