Sabrina Iversen
Advokatfuldmægtig
Forretningsområder
Kontaktinformation
Tel. direkte: 
+45 88 43 46 02
Mobil: 
+45 27 10 34 17
Fax: 
+45 75 45 46 36
E-mail: 
si@kirklarsen.dk

Baggrund

Arbejdsområder:
Sabrina rådgiver om erhvervsretlige forhold.

Rådgivningen foregår både på dansk og engelsk, og hendes engelskkundskaber er løbende forbedret ved blandt andet udenlandsophold på London School of Economics, Lloyd’s Maritime Academy og dedikeret engelskkursus på kontoret.

I sin rådgivning har hun ikke alene fokus på de juridiske forhold men formår også at sætte disse i sammenhæng med sagens kommercielle aspekter.

Sabrina er specialiseret i kontrakter inden for offshore-branchen, særligt med fokus på ansvaret i kontrakterne, og har skrevet speciale om offshore-kontrakternes såkaldte ”knock-for-knock” klausul.

Hun rådgiver om kommercielle kontrakter; ikke alene inden for offshore-branchen men også inden for andre brancher. Hun har i sin rådgivning fokus på kundens ansvar og risici for derved at skabe værdi for kunden.

Sabrina beskæftiger sig yderligere med transport og shipping og bistår blandt andet i forbindelse med skade- og ansvarssager ved beskadigelse bortkomst og forsinkelse af gods under transport samt udarbejdelse af kontrakter.

Endvidere rådgiver Sabrina om selskabsretlige forhold omhandlende alt fra etablering af selskaber, ejeraftaler og konflikter mellem kapitalejerne til udarbejdelse af salgs- og leveringsbetingelser m.v.

Sabrina har fungeret som in-house jurist og har derigennem opnået en stor forretningsmæssig forståelse, hvilket har styrket hendes evne til at yde juridisk rådgivning i et kommercielt perspektiv og at samarbejde på tværs af faggrupper.

Uddannelsesmæssig baggrund:
Sabrina er cand.jur fra Aarhus Universitet i februar 2016.

Hun har i forbindelse med sit studie på Aarhus Universitet studeret European Company Law ved London School of Economics and Political Science (LSE).

Sabrina har efterfølgende videreuddannet sig inden for transport og shipping, blandt andet indenfor befragtning ved Lloyd’s Maritime Academy.

Tidligere ansættelser:
Sabrina har forud for sin ansættelse som advokatfuldmægtig været ansat ved Kirk Larsen & Ascanius som stud.jur.

Hun har desuden under sit studie på Aarhus Universitet undervist som studenterinstruktør i Grundlæggende Formueret ved Juridisk Institut Aarhus Universitet.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Yannick from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY
Icons made by Lyolya from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY