Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
23. okt. 2020

Hvem er egentlig begunstiget på dine pensioner og forsikringer?

Ny dom fra Højesteret har nu slået fast, at pensions- og forsikringsselskaber ikke ved kundens passive accept kan ændre definitionen af ”nærmeste pårørende”.

Har du valgt, at dine ”nærmeste pårørende” skal være begunstiget på dine pensioner og forsikringer, da du i sin tid oprettede dem?

Det har du formentlig. Men hvem er egentlig dine ”nærmeste pårørende”?

Man skulle tro, at begrebet har en helt klar definition. Det har det som sådan også, men definitionen afhænger af, hvornår du har tegnet dine pensioner og forsikringer.

Er dine pensioner og forsikringer tegnet inden den 1. januar 2008, vil dine nærmeste pårørende i prioriteret rækkefølge være som følger:

  • Ægtefælle/registreret partner.
  • Børn, børnebørn eller oldebørn.
  • Arvinger efter testamente.
  • Arvinger efter arveloven.

Er dine pensioner og forsikringer tegnet efter den 1. januar 2008, vil dine nærmeste pårørende i prioriteret rækkefølge være som følger:

  • Ægtefælle/registreret partner
  • Samlever, hvis I har boet sammen i mindst to år, eller I bor sammen og venter, har eller har haft barn sammen.
  • Børn, børnebørn eller oldebørn.
  • Arvinger i henhold til testamente.
  • Arvinger i henhold til arveloven.Mange pensions- og forsikringsselskaber har siden lovændringen i 2008 skrevet til deres kunder, at der ville ske en ændring af begrebet ”nærmeste pårørende”, således udbetaling herefter vil ske i henhold til de nye regler – altså lovgivningen hvor samlevende indgår i den prioriterede rækkefølge.

Med Højesterets dom er det nu afgjort, at det kræver en aktiv tilkendegivelse fra kunden, for at nærmeste pårørende skal følge den nuværende lovgivning.

Det er ikke tilstrækkeligt, at pensions- og forsikringsselskaberne skriver til dig, at hvis de ikke hører fra dig, vil dine pensioner og forsikringer være omfattet af den nuværende lovgivning.

Det vil sige, at hvis din pension eller forsikring er oprettet før 2008, vil nærmeste pårørende følge tidligere lovgivning, hvor samlevende ikke indgår i den prioriterede rækkefølge.

Ønsker du at følge den nuværende lovgivning, skal dette ske ved, at du enten bekræfter dette over for pensions- eller forsikringsselskabet, eller at du selv kontakter dem med henblik på indsættelse af begunstigede.

Er du i tvivl om, hvem der er nærmeste pårørende i dine pensioner og forsikringer, er det altid én god ide at kontakte dit pensions- eller forsikringsselskab med henblik på afklaring heraf.

Er du I tvivl om, hvorvidt du er begunstiget som kæreste til din afdøde samlever, eller er du i tvivl om, hvorvidt du som barn er begunstiget i din mors/fars pensioner og/eller forsikringer, er du altid velkommen til at ringe til os for råd og vejledning.