Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
3. dec. 2021

Betalingsrettigheder forventes afskaffet i 2023

EU-kommissionen igangsatte i november 2017 en reform af EU´s fælles landbrugspolitik – Common Agricultural Policy – også kaldet CAP – for perioden 2023-2027.

Ifølge de nye rammer skal hvert medlemsland udarbejde en samlet plan for, hvordan de krav og muligheder der er til rådighed i EU-politikken skal anvendes. Landbrugsstyrelsens ”Forslag til den danske strategiske CAP-plan 2023-2027” blev sendt i høring i september 2021.

Den 4. oktober 2021 indgik folketingets partier ligeledes en ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug”.

Både CAP-planen og den politiske aftale om grøn omstilling ligger op til at betalingsrettigheder afskaffes og at arealstøtten udfases gældende fra 1. januar 2023.

Betalingsrettigheder i dag

Enkeltbetalingsordningen blev indført i 2005. Betalingsrettighederne blev fordelt til de landmænd, der på det tidspunkt rådede over jord efter princippet: én betalingsrettighed pr. hektar.

For 2021 udgør betalingsrettighedernes basisværdi 1.271 kr., der udbetales som grundbetaling, hvis man opfylder betingelserne herfor. Hertil kommer grøn støtte, der bliver beregnet som et selvstændigt beløb, der udgør ca. 47,55 % af betalingsrettighedernes værdi.

Betalingsrettighedernes grundværdi varierer dog, fordi der i sin tid blev ydet tillæg til betalingsrettighederne, hvis man i 2005 rådede over en mælkekvote. Ligeledes blev præmie for moderfår og handyr samt støtte for produktion af kartoffelstivelse i 2012 afkoblet fra støtten, og konverteret til tillæg på ejede betalingsrettigheder.

Det betyder at mange landbrugere - især kvægavlere og kartoffelproducenter - råder over betalingsrettigheder med en højere værdi. Disse landbrugere vil i særdeleshed blive påvirker økonomisk af afskaffelsen af betalingsrettigheder.

Basisindkomststøtte fra 2023

Det forventes at alle landmænd fremover vil få samme grundbeløb i ”basisindkomststøtte”, som er den nye benævnelse.

Konsekvenserne ved afskaffelse af betalingsrettigheder afbødes gennem flere ordninger, der sigter på målsætninger inden for blandt andet dyrevelfærd, miljø og klima. Ordningerne kommer til at omfatte slagtepræmie, eco-scheme for miljø- og klimavenligt græs samt eco-scheme for planteproduktion, i alt seks ordninger.

De nærmere kriterier og værdier på eco-schemes kendes ikke endnu.

Køb og salg, tilforpagtning og bortforpagtning af betalingsrettigheder indtil 2023

Står du overfor at skulle købe betalingsrettigheder, fx i forbindelse med erhvervelse af en landbrugsejendom, eller skal du tilforpagte eller bortforpagte betalingsrettigheder for en periode, der rækker ud over 1. januar 2023, kan der som følge af ovenstående ændringer være behov for at genoverveje aftalegrundlaget.

Det er ikke sikkert at værdien af betalingsrettighederne bør medtages i købesummens fordeling på samme måde som tidligere, og det er ikke givet at forpagtningsafgiften, som i de fleste tilfælde er aftalt som EU-støtten + et tillæg, fortsat skal være den samme efter 1. januar 2023. Der kan være behov for at indføje genforhandlingsklausuler eller tidsbegrænse kontrakterne.

Selv om de kommende regler om værdien af basisstøtte og eco-schemes ikke kendes, kan vi hos Kirk Larsen & Ascanius Advokatpartnerselskab hjælpe dig med på bedst muligt vis at forberede aftalegrundlaget, så der tages højde for de kommende ændringer.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte advokat og partner Corna Levin Munch.