Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
30. aug. 2017

EU Støtte

Ved konkursbehandling inden for landbruget er behandling af EU-støtte en ofte omdiskuteret problemstilling.

Partner/advokat Corna Levin Munch og advokat Mark Søtrup har i seneste udgivelse af Tidsskrift for Landbrugsret redegjort for deres synspunkter om emnet, herunder at EU-støtten ikke kan være omfattet af en panteret i fast ejendom, men at der er tale om en betinget fordring, hvis værdi for konkursboet må opgøres som fordringens pålydende værdi med fradrag af de omkostninger, der skal afholdes for, at fordringens betingelser er opfyldt.

Da opfyldelse af betingelserne for EU-støtten forudsætter fortsættelse af driften, bør omkostningerne til opfyldelsen af betingelserne opgøres som resultatet af landbrugsvirksomhedens drift. Det konkluderes derfor i artiklen, at EU-støtten skal medtages i konkursboets driftsregnskab for landbrugsvirksomheden i det omfang, driftsregnskabet udviser et underskud.

Artiklen, som gengives fra Tidsskrift for Landbrugsret (TFL2017.259) med tilladelse fra Karnov Group Denmark A/S, kan læses her

 

Læs mere om Kirk Larsen & Ascanius' insolvensteam her

Læs mere om Kirk Larsen & Ascanius' faggruppe Landbrugets retsforhold her