Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
2. mar. 2022

EU’S SANKTIONER MOD RUSLAND: Det skal danske virksomheder være opmærksomme på ved samhandel med russiske virksomheder og forretningspartnere

Onsdag den 23. februar 2022 invaderede russiske militærtropper Ukraine, og som en direkte reaktion herpå har bl.a. EU’s statsledere vedtaget omfattende sanktioner mod Rusland. De nyeste sanktioner trådte i kraft henholdsvis lørdag den 26. februar og mandag den 28. februar. EU forventer dog, at der vil blive vedtaget flere sanktioner mod Rusland. Hos Kirk Larsen & Ascanius har vi rådgivet flere kunder i spørgsmålet om, hvordan de bedst forholder sig i den nuværende situation.

Sanktionerne mod Rusland indeholder bl.a. et skærpet eksportforbud mod dual-use produkter til Rusland, ligesom avancerede teknologiprodukter omfattes. Herudover er der indført økonomiske sanktioner mod en række russiske personer og virksomheder samt begrænsninger i visse russiske bankers adgang til EU’s kapitalmarked.

USA har sammen med flere andre lande, ligesom EU, vedtaget strenge sanktioner mod Rusland. Danske virksomheder bør derfor følge udviklingen med indførelse af yderligere sanktioner nøje for at sikre overholdelse af disse og kan med fordel overveje hvilken indflydelse sanktionerne eventuelt kan have på samhandel med bl.a. amerikanske kunder og leverandører, på datterselskaber i USA og på handler der betales i amerikanske dollars.

Sanktionerne medfører forskellige problemstillinger

Det må forventes, at EU’s sanktioner vil ramme størstedelen af danske virksomheder, der handler med Rusland. Berørte virksomheder bør i alle tilfælde sikre, at alle indførte sanktioner overholdes, og du kan som virksomhed derfor med fordel undersøge følgende forhold:

  • Sælger og eksporterer virksomheden direkte eller indirekte produkter til Rusland, som er underlagt eksportrestriktionerne?

  • Er virksomhedens russiske kunder, leverandører eller handelspartnere underlagt individuelle sanktioner?

  • Er virksomhedens russiske bankforbindelser sanktioneret? Hvis dette er tilfældet, kan der opstå udfordringer med at modtage betalinger fra russiske kunder.

Herudover skal danske virksomheder være opmærksomme på, at såfremt deres aktiviteter er underlagt sanktioner, kan det betyde, at de er nødt til at annullere eller suspendere allerede indgåede kontrakter, for at sikre overholdelse af sanktionerne. Som en følge af sanktionerne, kan danske virksomheder omvendt også risikere, at deres russiske leverandører ikke kan eller vil opfylde deres kontraktlige forpligtelser.

Virksomheder, der er eksponeret mod Rusland, bør derfor gennemgå deres kontrakter med russiske samarbejdspartnere for at klarlægge, hvilke juridiske virkemidler og muligheder kontrakterne indeholder.

Selv om en virksomheds aktiviteter ikke er underlagt de nuværende sanktioner, kan sanktionerne alligevel påvirke virksomhedens mulighed for at drive forretning i Rusland. De russiske banker er underlagt hårde sanktioner, hvilket kan gøre det både dyrt og problematisk for en dansk virksomhed at få sine penge ud af Rusland.

Udover de juridiske problemstillinger, som sanktionerne medfører, kan situationen mellem Rusland og Ukraine tillige sætte danske virksomheder i et moralsk eller kommercielt dilemma. Virksomheder bør derfor overveje, hvordan et samarbejde med Rusland og russiske virksomheder vil påvirke deres forretning, da et samarbejde kan få indflydelse på forholdet til virksomhedens øvrige kunder og påvirke dens omdømme internt i virksomheden og blandt offentligheden.

Indefrysning af midler

Flere russiske personer og virksomheder har fået indefrosset deres økonomiske midler som en del af de sanktioner, der er indført mod Rusland. Som virksomhed skal du derfor være opmærksom på, at du ikke må stille penge eller økonomiske ressourcer til rådighed for personer eller virksomheder, der er omfattet af indefrysningen.

Hvis din virksomhed er i besiddelse af penge eller økonomiske ressourcer, som tilhører en person eller virksomhed, der er omfattet af sanktionerne, skal disse indefryses, og du skal give Erhvervsstyrelsen besked herom.

Vores anbefaling til virksomhederne

  • Gennemgå jeres kontrakter med russiske virksomheder eller personer og få klarlagt virksomhedens retsstilling.

  • Hold jer opdateret om, hvilke sanktioner og restriktioner der gælder for jeres samarbejde med russiske virksomheder, og vurder om der er forhold, som er omfattet.

  • Overvej hvordan et samarbejde med Rusland og russiske virksomheder vil påvirke jeres virksomhed.

Nyttige links

Du kan finde yderligere informationer og anbefalinger ved at klikke på følgende links:

Vores bistand

Hos Kirk Larsen & Ascanius følger vi naturligvis situationen tæt, og holder os opdateret om eventuelle nye sanktioner mod Rusland. Hvis din virksomhed har brug for rådgivning om sanktionerne eller deres betydning for din virksomheds samhandel med Rusland og russiske virksomheder samt påvirkning af allerede indgåede kontrakter, er du velkommen til at kontakte advokat Thomas Åkerstrøm Trapp-Nielsen eller advokat Frans Bennetsen.