Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
3. okt. 2019

Færre får medhold hos Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud gav i 2018 medhold i færre klager end tidligere, viser årsberetningen fra 2018.

Klagenævnet behandler klager indgivet af tilbudsgivere over offentlige myndigheders overtrædelser af reglerne om EU-udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder og indkøb af varer og tjenesteydelser samt klager over offentlige myndigheders overtrædelser af tilbudsloven.

Årsberetningen viser blandt andet, at mens antallet af klager modtaget i 2018 er nogenlunde på niveau med de foregående år, så er antallet af klagere der får medhold faldet. Det fremgår således, at medholdsprocenten i 2018 var på 34 pct., hvilket er lavere end den gennemsnitlige medholdsprocent for årene 2011-2017, hvor 41,4 pct. af klagere i gennemsnit fik medhold.

Klagenævnet fremfører selv to mulige grunde til den faldende medholdsprocent:

Klagenævnet peger som det første på bestemmelsen, som blev indført i 2011 i håndhævelseslovens (nu klagenævnslovens) § 10, hvorved klagenævnet ikke længere af egen drift har mulighed for at tage udbudsretlige spørgsmål op til behandling og afgørelse.

Den anden forklaring, som klagenævnet fremfører, er klagenævnet har konstateret færre fejl end tidligere, simpelthen fordi de offentlige myndigheder, dvs. ordregiverne, begår færre fejl. Dette er således en positiv udvikling, der kan tyde på, at de offentlige myndigheder har opnået mere erfaring i forbindelse med udbudsmaterialet, men også en udvikling, der kan tyde på, at de offentlige myndigheder er blevet bedre til at søge professionel rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af udbud. 

Hos Kirk Larsen & Ascanius er vi specialister i udbud, og vi ser selvfølgelig gerne denne positive udvikling forsætte, så ordregiveren kan føle sig tryg i hele udbudsprocessen.

Vi står derfor til rådighed, såfremt du/I måtte ønske yderligere information og/eller assistance i forbindelse med gennemgang eller udarbejdelse af dit/jeres udbudsmateriale.

Derudover har vi netop udarbejdet en guide om udbud til dig/jer som ordregiver, uanset om du/I er omfattet af reglerne efter udbudsloven eller efter forsyningsvirksomhedsdirektivet. Guiden giver en kort gennemgang af de mest anvende udbudsregler, du kan læse guiden her