Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
19. nov. 2021

 

Generationsskifteskatten er endnu engang i fokus

Regeringens ekspertgruppe har afsluttet dens arbejde vedrørende værdiansættelse ved generationsskifte. Arbejdet har resulteret i en 90 siders lang rapport, men spørgsmålet er, om opgaven er løst?

I Danmark beskatter vi generationsskifte med 15 % afgift. Det har medført den udfordring, at unoterede virksomheder skal værdiansættes. Værdiansættelsen bygger på historiske data og forventning til fremtiden, men som bekendt er det svært at spå, specielt om fremtiden. Netop derfor er værdiansættelser – og dermed afgiften - i praksis et mere eller mindre kvalificeret gæt, hvilket efterlader stor usikkerhed hos virksomhedsejere og næste generation.

Ekspertgruppen fik i 2019 af regeringen til opgave at komme med forslag til et nyt, robust objektivt værdiansættelsessystem til værdiansættelse i forbindelse med et generationsskifte af unoterede selskaber, og dermed fjerne usikkerheden om omkostningerne og gøre det administrativt enkelt.

Ekspertgruppens flertal afviser imidlertid, at værdiansættelse kan løses ved anvendelse af en fast skematisk model. Det kunne ellers sikre, at virksomheder nøjagtigt kunne beregne skatten. Afvisningen begrundes med, at det ikke er muligt i en skematisk model at tage højde for alle forhold, der påvirker værdien af en virksomhed, og at der derfor fortsat vil være behov for, at SKAT kan foretage konkret begrundede ændringer i værdiansættelser.

Flertallet i ekspertgruppen foreslår derimod to justeringer til de nuværende værdiansættelsescirkulærer, hvilke skal medvirke til, at værdiansættelsen kommer tættere på den reelle handelsværdi. Ekspertgruppens egne beregninger viser dog, at der fortsat vil være betydelig usikkerhed forbundet med beregningerne.

Merprovenuet for staten, i forbindelse med implementering af de to forslag, er blevet beregnet til at være omkring 300 millioner kroner. For at neutralisere dette merprovenu foreslår ekspertgruppen, at der gives et nedslag i virksomhedernes opgjorte værdi af goodwill og andre immaterielle aktiver på 30 %. 

Ekspertgruppens rapport har ikke ændret på den store usikkerhed, der er omkring generationsskifteskatten. Det enkelte ville være at droppe afgiften på generationsskifte, som det er gjort i mange andre lande, eller i det mindste gøre det enkelt og forudsigeligt. Opgaven er ikke løst. Ekspertgruppens anbefalinger er derimod et skridt frem og to tilbage for retssikkerheden for de mange familieejede virksomheder. 

Rapporten bekræfter, at det er vigtigt at planlægge og forberede sit generationsskifte i samarbejde med rådgivere.

Har du spørgsmål til ovenstående eller ønsker du rådgivning om generationsskifte, er du meget velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere om generationsskifte på www.ejerskifteguide.dk.