Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
5. maj 2020

Ibrugtagningstilladelser - Godt nyt fra det spanske boligmarked

Ændring iværksat!

En ibrugtagningstilladelse til nyopførte spanske ejendomme og projekter er ofte et dokument, man venter yderst utålmodigt på, idet såvel sælger/ejendomsudvikler, som en køber har et ønske om at tage sin nye bolig i brug.

Mange købere har igennem årene måttet se adskillige måneder passere fra færdiggørelsestidspunktet til, at de rent faktisk kunne få skøde på ejendommen og tage den i brug. Lange sagsbehandlingstider for at få ibrugtagningstilladelsen er årsagen hertil.

Ibrugtagningstilladelsen skal bruges såvel ved låneoptagning i ejendommen som ved overdragelse af en nyopført ejendom, ligesom det er et essentielt dokument for at opnå en udlejningstilladelse.

Covid19 krisen har ikke just hjulpet på sagsbehandlingstiden hos det offentlige i Spanien og heller ikke i de byggetekniske afdelinger i forhold til at opnå den så eftertragtede tilladelse. Umiddelbart ser det ud til, at der en markant forbedring på vej i visse områder af landet.

Den andalusiske delstatsregering har ved et dekret af 2. April 2020 givet de lokale myndigheder tilladelse til, ”hvor det er praktisk, at lette og fjerne unødvendig sagsbehandling”. Dette burde være en selvfølge i ethvert offentligt- som privat system, men ikke desto mindre lever bureaukratiet desværre i bedste velgående i Spanien i meget større grad end, hvad vi er vant til i Danmark. Dette dekret har imidlertid medført, at indtil flere kommuner på Costa del Sol i disse uger ændrer deres procedure for netop ibrugtagningstilladelser. 

Den nye procedure indeholder stadig en lang række dokumenter, men den store forskel er, at man ikke længere skal afvente kommunens kontrol af disse dokumenter og besøg på byggepladsen, før tilladelsen kan udstedes. Ejendomsudvikleren og den ansvarlige arkitekt kan sammen med de øvrige dokumenter indlevere en ”tro og love erklæring” på, at projektet/byggeriet opfylder de, i byggetilladelsen, angivne krav, samt at projektet i det hele svarer til de indgivne planer, der tidligere er godkendt af kommunen. Ved indlevering af samtlige af disse dokumenter får man automatisk sin ibrugtagningstilladelse, hvorefter man dels kan få ejendommen overdraget som køber og dels kan optage lån i ejendommen mv.

Myndighederne har dog stadig hold i tilladelserne, da de er berettigede til at efterkontrollere de afgivne oplysninger, og dermed medfører den omtalte ændring også et større ansvar for ejendomsudviklerne, da afgivelse af urigtige oplysninger naturligvis gør dem ansvarlige i forhold til myndighederne, såvel i civil- som strafferetlig henseende.

Tidligere var ventetiden på udstedelse af ibrugtagningstilladelse ofte 6-12 måneder. Ventetiden medførte forøgede omkostninger, hos både ejendomsudviklere og købere i form af eksempelvis forøgede renteudgifter, vedligeholdelsesomkostninger fra endt byggeri til overdragelse og var et stort irritationsmoment for alle parter. 

Det ventes, at sagsbehandlingstiden på disse tilladelser kan nedsættes med 6 måneder i gennemsnit og dermed afstedkomme hurtigere overdragelser, hvilket skal være med til at give ejendomsmarkedet et boost tilbage til niveauet før Covid19’s påvirkning af markedet.

Denne administrative ændring er godt nyt fra det spanske marked, såvel for os der arbejder med det administrative som rådgiver/advokat på daglig basis, men i den grad også for køberne, der nu kan se frem til at modtage deres bolig tidligere og tillige for investorerne i det spanske ejendomsmarkeder, der kan se frem til en kortere administrativ proces, efter byggeriet er færdigt og dermed en hurtigere omsætningshastighed på deres investering.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte os.