Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
3. jan. 2023

Landbrug – ændret praksis om udlodning af andelskapital fra Danish Crown

De fleste andelsselskaber har i deres vedtægter en bestemmelse om, at der efter ansøgning kan ske engangsudbetaling, hvis det ophørende medlem er under konkursbehandling. En engangsudbetaling har dog hidtil været forbundet med en betydelig dekort på op til 30-31%, hvilket selvsagt i mange tilfælde har afholdt kurator (eller de kreditorer, som har transport i andelskapitalen) fra at søge engangsudbetaling.

Ændring i konkursloven
Som vi tidligere har omtalt, blev konkursloven i sommeren 2022 ændret således, at det nu fremgår, at en skyldner som er taget under rekonstruktions- eller konkursbehandling, og som følge heraf opsiger sit medlemskab i et andelsselskab eller andelsforening, kan kræve et eventuelt indestående udbetalt senest 3 måneder efter opsigelse af medlemskabet. Det fremgår videre af bemærkningerne til loven, at udbetaling skal ske uden dekort.

De nye regler omfatter sager hvor der rekonstruktion er indledt, eller konkursdekret er afsagt efter den 17. juli 2022.

Mange tidligere andelshavere er derfor fortsat i en situation, hvor udsigten til endelig udbetaling ligger flere år ud i fremtiden, hvorfor alternativer naturligvis har været overvejet og praktiseret. Nogle andelshavere har eksempelvis valgt at indgive ny begæring om konkurs, alene med det formål at blive omfattet af de nye regler.

Om end retssystemet ser ud til at have anerkendt, at man kan have retlig interesse i at blive taget under fornyet konkursbehandling i en sådan situation, er det selvsagt for skyldner en tung og fordyrende vej at gå.

Nye regulativer fra Danish Crown
Dette synspunkt ser ud til også at have fundet vej til andelsselskaberne. I hvert fald har Leverandørselskabet Danish Crown Amba meddelt, at selskabet har besluttet, at fremadrettet vil også andelshavere, som er taget under konkursbehandling før sommeren 2022, kunne få udbetalt andelskapital til kurs 100. Altså i praksis en udbetaling, som følger de nye regler i konkursloven.

Danish Crown meddeler videre, at selskabet selv i den kommende tid, vil kontakte de berørte andelshavere og kuratorer med henblik på at få iværksat udbetalingen.

Tilsvarende ændringer hos andre selskaber?
Vi har i skrivende stund ikke fået bekræftet at andre Andelsselskaber og foreninger på tilsvarende vis vil ændre praksis for engangsudbetaling vedrørende ”gamle” konkurssager, men det forekommer næppe helt utænkeligt.

Under alle omstændigheder ser vi hos Kirk Larsen & Ascanius frem til at kunne få sat et punktum i de konkursboer, hvor landmændene fortsat venter på udbetaling fra Danish Crown,

Er du berørt landmand eller kreditor vil du høre fra os snarest muligt. Og som altid er du velkommen til at kontakte os såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger.