Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
9. apr. 2020

Låneordning for små og mellemstore virksomheder 

Regeringen har taget initiativ til en ny hjælpepakke, der kan være med til at forbedre små og mellemstore virksomheders likviditet, og dermed hjælpe disse virksomheder bedre gennem krisen.

Ordningen medfører, at små og mellemstore virksomheder har mulighed for at ansøge om lån svarende til den moms eller lønsumsafgift, der senest er betalt.

For momspligtige virksomheder vil lånet svare til den moms, der er indbetalt primo marts og for så vidt angår metode 4-virksomhederne, der betaler lønsumsafgift, vil lånet svare til den lønsumsudgift, der skal indberettes og betales senest 15. april 2020.

Lånet vil være rentefrit og skulle tilbagebetales senest 1. april 2021.

Hvilke virksomheder kan søge om lånet?

Ordningen gælder for de små og mellemstore virksomheder, der betaler moms eller de såkaldte metode 4-virksomheder, der betaler lønsumsafgift.

De såkaldte metode 4-virksomheder er f.eks. læger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, ergoterapeuter, psykologer, bedemænd, taxa vognmænd mv.

Ansøgning

Det forventes, at ansøgning vil åbne 1. maj 2020 og lukke igen 15. juni 2020. 

Ansøgningen vil skulle indleveres digitalt.

Det er oplyst, at der forventes en sagsbehandlingstid på 5 hverdage.

Måtte den ansøgende virksomhed have gæld til det offentlige, vil denne blive modregnet, før lånet udbetales.