Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
25. jan. 2018

Pant i betalingsrettigheder - nyt lovforslag sikrer gamle pantsætninger.

Miljø- og fødevareministeriet har torsdag den 25. januar 2018 fremsat lovforslag om ændring af landbrugsstøtteloven. 

Ifølge lovforslaget udgør sikringsakten for pant i betalingsrettigheder - som hidtil - meddelelse til Landbrugsstyrelsen. 

Hvis man som pengeinstitut allerede har givet meddelelse til Landbrugsstyrelsen før den 7. juli 2017, vil pantsætningen som udgangspunkt fortsat have retsvirkning. 

En pantsætning efter den gamle ordning vil dog ikke være gyldig, hvis der inden den 1. april 2018 er sket anden pantsætning ved tinglysning. 

Pant i betalingsrettigheder, der er tinglyst inden den 1. april 2018, er fortsat gyldigt stiftet. 

Loven vil, hvis den vedtages, træde i kraft den 1. april 2018. 

Hvis I har spørgsmål til det fremsatte lovforslag, er I velkomne til at kontakte os.