Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
26. feb. 2019

Nu er der pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmodellen i udbudsmaterialet

Hvor meget en evalueringsmodel i et udbud skulle beskrives i udbudsmaterialet har ændret sig de seneste år. Oprindeligt var det således Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens opfattelse, at blandt andet hældningen i en evalueringsmodel skulle angives i udbudsmaterialet. Dette blev dog underkendt af Klagenævnet for Udbud i kendelse af 8. august 2017, hvorefter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen måtte revideres deres vejledning herom.

Lovgiver har nu valgt at ændre § 160 i udbudsloven om fremgangsmåde ved evaluering af tilbud, således at der angives en definition af begrebet ”evalueringsmodel” samt indføres en pligt til at beskrive alle dele af evalueringsmodellen. Det er udelukkende en national regel.  

Formålet hermed er at styrke den forudgående gennemsigtighed for tilbudsgivere samt skabe større sikkerhed omkring, hvordan evalueringen af indkomne tilbud skal foregå og dermed understøtte ligebehandling af tilbuddene.

Ændringen gælder, uanset om et udbud foregår efter udbudsloven eller forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Alle dele af evalueringsmodellen skal fremadrettet fastlægges og beskrives i udbudsmaterialet. Hvis specifikke parametre er afhængige af de indkomne tilbud, skal det ligeledes beskrives, hvordan disse parametre fastlægges. Derved sikres, at ordregiver ikke efter åbning af tilbuddene kan vælge eller vurdere, hvordan evalueringsmodellen skal være og gennemføres.

Ordregiver bør derfor allerede ved udarbejdelsen af udbudsmaterialet grundigt gennemtænke, fastlægge og beskrive den optimale evalueringsmodel for lige præcis det konkrete udbud, da der efter åbning af tilbuddene ikke er mulighed for at justere herpå.

En forkert valgt eller mangelfuldt beskrevet evalueringsmodel kan få store økonomiske og tidsmæssige konsekvenser for ordregiver, idet det eksempelvis kan blive nødvendigt at annullere udbuddet for dernæst at genudbyde med ny evalueringsmodel eller at afvikle en ulovligt indgået kontrakt samt eventuelt at skulle betale erstatning for tabt fortjeneste til tilbudsgivere.

Det kan derfor være afgørende at få den rigtige rådgivning til fastlæggelse og beskrivelse af evalueringsmodellen og gerne så tidligt som muligt i processen.

Har du brug for rådgivning i forbindelse med et udbud, hvad enten du er ordregiver eller tilbudsgiver, er du velkommen til at kontakte os.