Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
1. jul. 2019

Nyt familieretligt system med børnene i fokus  

Det nye skilsmissesystem (i lov om Familieretshuset) blev vedtaget af Folketinget i december 2018 og trådte i kraft den 1. april 2019.

Hovedfokus i det nye system er, at sætte barnet og barnets behov i centrum i skilsmissesagerne for at sikre at barnet kommer så skånsomt som muligt gennem forældrenes skilsmisse.

Statsforvaltningen blev pr. 1. april 2019 erstattet af Familieretshuset, hvor alle sager skal starte.

I det nye system skal alle sager screenes, hvorefter de bliver kategoriseret i et grønt, gult eller rødt spor, hvilket allerede sker i forbindelse med ansøgning om skilsmisse, hvor parterne skal svare på en række spørgsmål.

Det grønne spor
Det grønne spor er enkle sager, hvor det vurderes, at der ikke - eller kun i meget begrænset omfang - er behov for, at myndighederne involveres. Disse sager afgøres af Familieretshuset.

Det gule spor
Det gule spor er mindre enkle sager, hvor Familieretshuset vurderer, at der foreligger en konflikt, som parterne har brug for hjælp og vejledning til at løse. Disse sager vil have en form for konfliktløsning, f.eks. mægling. Sagerne afgøres som udgangspunkt i Familieretshuset, men Familieretshuset kan/skal også indbringe nogle sager for Familieretten.

Det røde spor
Det røde spor er komplekse, højkonfliktsager, hvor det vurderes, at familien har brug for omfattende hjælp og involvering fra myndighederne for at sikre barnets bedste. De røde sager skal afgøres i Familieretten.

Familieretten
Pr. den 1. april 2019 er byretten erstattet af Familieretten, som er en ny afdeling i byretterne, som skal håndtere og træffe afgørelser i de sager, som visiteres til det røde spor. Derudover skal Familieretten tillige træffe afgørelse i de sager, hvor der ikke kan findes en løsning i Familieretshuset.