Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
6. mar. 2018

Skal jeg oprette en fremtidsfuldmagt?

Statistisk set lever vi i dag længere end nogensinde før. Siden år 2000 er middellevetiden steget med 4,5 år for mænd og 3,8 år for kvinder. Og selv om vi tror, at vi vil have et godt helbred – både fysisk og mentalt - indtil den dag vi dør, vil vi måske en dag blive ramt af en blodprop, få demens eller på anden måde blive fysisk eller mentalt svækket.

Derfor er det helt essentielt, at vi er opmærksomme på, at gøre livet nemmere for den eller dem der skal hjælpe os, hvis vi en dag ikke længere selv er i stand til det.

Med en fremtidsfuldmagt kan du give anvisninger til én eller flere personer om, hvordan de skal varetage dine personlige- og/eller økonomiske forhold, hvis du én dag ikke selv er i stand til det.

En fremtidsfuldmagt kan som anført omfatte dine økonomiske og/eller personlige forhold - både helt konkrete, som f.eks. salg af fast ejendom, indgåelse af lejekontrakt, ansøgning om offentlige ydelser, investering af dine midler eller tilkendegivelser vedrørende pleje og omsorg eller mere generelle forhold – alt efter fuldmagtens anvisninger.

Du bør vælge en fremtidsfuldmægtig, som du har tillid til, og som vil kunne varetage dine økonomiske og/eller personlige forhold i fremtiden. Det kan for eksempel være din ægtefælle, kæreste, søskende, børn mv.

Du kan også udpege flere som i forening skal varetage hvervet, eller du kan udpege flere i en rangorden.

En fremtidsfuldmagt skal udarbejdes skriftlig, hvorefter den skal registreres og underskrives digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret, som findes på tinglysning.dk. Herefter skal fremtidsfuldmagten vedkendes for en notar, som ligeledes påtegner fuldmagten digitalt.

Herefter vil fremtidsfuldmagten ”hvile” indtil du selv, dine pårørende eller den, du har valgt som fuldmægtig anmoder Statsforvaltningen om, at fuldmagten skal sættes i kraft. Det vil som hovedregel være en betingelse, at der med anmodningen er vedlagt en lægeerklæring der dokumenterer, at du ikke er i stand til at handle fornuftsmæssigt.

Indtil Statsforvaltningen har sat fremtidsfuldmagten i kraft, kan fuldmagten frit ændres eller tilbagekaldes af dig. Fremtidsfuldmagten vil endvidere ophøre ved din død.

Har du spørgsmål til ovenstående eller i øvrigt spørgsmål vedrørende familie- og arveret, er du velkommen til at kontakte os.