Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
3. aug. 2022

Skibsanløb – business as usual?

I 2021 anløb 528.182 skibe de danske havne og antallet må forventes forøget i 2022.
 
Samtidig har EU’s sanktionspakke nr. 5 medført et forbud mod anløb af russiske skibe i de danske havne efter den 16. april 2022.
 
Det giver selvfølgelig anledning til en refleksion over havnens forpligtelser – og rettigheder – når et skib anløber.
 
På den baggrund har advokat Frans Bennetsen og advokat Nicholas Hagensen udarbejdet en praktisk guide til håndtering af skibsanløb.
 
I guiden beskrives erhvervshavnenes modtagerpligt, herunder i forhold til russiske skibe. Derudover gennemgås reglerne i Standardreglementet og anden lovgivning for håndtering af skibsanløb og regelsættet for tildeling af liggeplads i havne. Endelig gennemgås reglerne for modtagelse af skibsaffald m.v.
 
Guiden kan tilgås her.