Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
19. jan. 2018

Nu bliver det lettere for investorer at agere i landbruge - og støttesatsen for unge landbrugere fordobles. 


Efter landbrugsdelen af Omnibus-forordningen blev vedtaget af Europarådet og Europa-Parlamentet i december 2017, er en ny bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen mv. i høring for anden gang.

Med den nye bekendtgørelse lempes dokumentationskravene for ansøgere, der driver anden virksomhed end landbrug og støttesatsen for unge landbrugere fordobles. 

Lempelse af dokumentationskrav til ”aktiv landbruger”

Med den nye bekendtgørelse lempes kravene for de støtteansøgere, der driver anden virksomhed end landbrug. Tidligere skulle ansøgere, der driver anden virksomhed end landbrug, dokumentere, at deres landbrugsaktivitet ikke var ubetydelig for, at de blev betragtet som ”aktive landbrugere”. Det er der ikke længere krav om, da bestemmelsen om dokumentationskrav udgår af bekendtgørelsen.

Med ændringen bliver det lettere for investorer fra andre erhverv at agere i landbruget, da de på lige fod med øvrige landbrugerne vil kunne søge landbrugsstøtte.  

At dokumentationskravet udgår for støtteansøgere, der driver anden virksomhed end landbrug, betyder også, at det bliver det lettere for de pågældende at erhverve betalingsrettigheder.

Har man aldrig tidligere har ejet betalingsrettigheder og søgt EU-støtte, er det dog fortsat et krav, at der indsendes ansøgning til minimum 2 ha støtteberettiget areal eller sker tilmelding til slagtepræmieordningen i første ansøgningsrunde, efter at man har erhvervet betalingsrettighederne. I modsat fald vil overdragelsen af betalingsrettighederne ikke kunne effektueres.
 

Fordobling af støttesatsen for unge landbrugere

Med den nye bekendtgørelse hæves støttesatsen for unge landbrugere til det dobbelte, således at den fra og med støtteåret 2018 bliver ca. kr. 1.100,00 pr. ha støtteberettiget areal udover grundbetaling og grøn støtte.

Den særlige støtte til unge landbrugere kan imidlertid fortsat alene gives for højst 90 ha støtte berettiget areal.  

Dertil har man ændret måden, hvorpå man udregner støtteperioden for unge landbrugere. Med den nye bekendtgørelse regnes den 5-årige støtteperiode fra det første år, landbrugeren søger ordningen, og ikke fra det år landbrugeren er etableret. Hermed kan flere unge landbrugere opnå støtte i den fulde støtteperiode.

For at opfylde kravene til ordningen, er det fortsat en betingelse, at landbrugeren:

  • er støtteberettiget efter grundbetalingsordningen,
  • er driftsleder på den landbrugsbedrift, der ligger til grund for ansøgningen,
  • for første gang etablerer sig på en landbrugsbedrift som driftsleder, eller at landbrugeren har etableret en bedrift inden for de seneste fem år forud for den første ansøgning i henhold til grundbetalingsordningen, og
  • at landbrugeren ikke er ældre end 40 år i det år, hvor ansøgningen om grundbetaling indgives første gang.  

Fordoblingen af støttesatsen for unge landbrugere giver forhåbentligt lidt luft i et sædvanligvis stramt budget for de unge landbrugere, som i dag etableres med kapital fra investorer. 

Den ny bekendtgørelse er i høring frem til den 19. januar 2018 kl. 12.00 og forventes at træde i kraft pr. 1. februar 2018, hvorefter Landbrugsstyrelsen vil opdatere Vejledningen om grundbetaling 2018.   

Har du brug for rådgivning inden for landbrugets retsforhold?

Se mere under vores brancheområde Landbrug