Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
1. jan. 2010

Totalentreprenørens særlige retsstilling

Mange entrepriseretlige konflikter skal løses efter samme principper uanset om en entreprenør har kontraheret med bygherren eller med f.eks. en totalentreprenør. Der kan dog forekomme tilfælde, hvor løsningen af en konflikt falder forskelligt ud afhængigt af, om organisationsmodellen er den ene eller den anden. Med udgangspunkt i Højesterets dom i U 2007.270 (T:BB 2007.731) behandler artiklen denne forskel, navnlig i relation til spørgsmålet om i hvilke situationer en entreprenør kan få lempet sit ansvar for udførelsesfejl som følge af tilsynssvigt fra en totalentreprenør.

Advokat Hans Ladekjær Jeppesen, advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Læs publikationen her