Esbjerg
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
Se vores åbningstider
København
H. C. Andersens Blvd. 45
1553 København V
Se vores åbningstider
Herning
Dalgasgade 21, 2
7400 Herning
Se vores åbningstider
Skjern
Bredgade 67
6900 Skjern
Se vores åbningstider
26. apr. 2018

Har I som ugift par sikret hinanden?

I 2017 blev der registreret 665.348 par, som levede sammen uden at være gift. Det er der som sådan ikke noget galt i, men når man vælger at leve i et ægteskabslignende forhold med fælles børn, bil, hus mv., bør man også kende konsekvenserne, såfremt den ene går bort i utide.

Når man f.eks. som ugift par vælger at købe hus sammen, vil man samtidig økonomisk forpligte hinanden mange år frem. Derfor bør man også forholde sig til, hvordan man er stillet som længstlevende, når én af parterne går bort.

Mange ugifte par er af den opfattelse, at de efter to års samliv har arveret efter hinanden. Det kan ikke tydeligt nok understreges, at man ikke arver hinanden, uanset hvor længe man har boet sammen.

Har man børn sammen, vil det være dem, der arver efter en. Har man ikke børn, vil det være ens familie, der i stedet arver.

Oprettes der ikke testamente, vil det betyde, at børnene vil arve alt efter en. Er det f.eks. fast ejendom man har sammen, vil længstlevende skulle købe børnene ud, idet man som ugift par ikke kan sidde i uskiftet bo. Med andre ord skal børnene have deres arv udbetalt.

Det er der dog råd for. For ved oprettelse af et testamente kan man stort set sikre hinanden, som var man ægtefæller. Man kan nemlig ved testamente bestemme, at længstlevende skal arve mest muligt efter førstafdøde. Har man børn vil det betyde, at deres arv kan reduceres til tvangsarven, som udgør 1/8, og at længstlevende herefter kan arve 7/8 af det, der falder i arv efter førstafdøde.

Det vil samtidig for mange par sikre, at længstlevende vil have mulighed for at blive i den fælles bolig. Dog skal man være opmærksom på, at længstlevende skal betale boafgift (tidl. kaldet arveafgift) til staten på 15 %, af det beløb længstlevende vil arve efter førstafdøde. Dette forudsætter dog, at man har boet sammen i mere end to år eller har barn sammen. Har man ikke det, vil boafgiften være 36,25 %.